If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:5:04

Kí hiệu lớn hơn và kí hiệu bé hơn

Thuyết minh video

khi chúng ta đã quen với dấu bằng dấu bảng sẽ được viết như thế này đôi là số Bảng Toàn mình có thể viết là một cộng một bằng hai rất là nhiều người nghĩ là dấu bằng thì thể hiện cho một đáp án nghĩa là phía sau dấu bằng thì mình sẽ viết đáp án phép tính 1 + một điều này cũng đúng thôi nhưng mà Đó không phải là ý nghĩa thực sự của dấu bằng đâu dâu bằng là để thể hiện hai vế có số lượng bằng nhau vậy nên khi mình viết một cộng một bằng hai thì điều đó có nghĩa là về trái của mình em về trái của mình bằng với về bên phải nghĩa là mình có hai vế bằng nhau vậy nên mình cũng có thể viết ngược lại là hai bằng 1 cộng với một Đây là hai điều tương đương một cộng một bằng hai sẽ tương đương với hai bằng một cộng một mình cũng có thể viết là hay bằng hai hoặc là một cộng một bằng một cộng một mình còn có thể biết là 1 cộng 1 - 1 = 3 - 23 - 2 Đây là hai ví bằng nhau rẽ trái bằng bởi vì phải ở bên trái mình có 1 cộng 1 - 1 vẫn bằng một ra ở ví bến sạn mình có 3 - 2 = 11 bằng với một Đây là hai số bằng nhau Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các cách khác nhau để mình có thể so sánh các số nhé Đây là ký hiệu bằng nhau khi mà vụ cháy bằng giấy phải vậy thì khi mình có hai vé khác nhau thì sẽ làm thế nào nhỉ Ví dụ như mình có số 3 và số 1 và mình 1 So sánh hai số này 3 và một thì không bằng nhau rồi Vậy nên mình có thể viết là 30 bằng một nhưng nếu mình muốn thể hiện là 3 lớn hơn 1 thì thế nào nhỉ Nếu mà mình muốn biết rõ là thế nào lớn hơn với nào thì mình sẽ viết lại 3 và một mình muốn chỉ rõ ra là số 3 lớn hơn số 1 về thì mình sẽ có ký hiệu đây chính là ký hiệu lớn hơn nó sẽ được đọc là 3 lớn hơn 13 thì sẽ lớn hơn 1 em một mẹo để chúng mình khi nhớ được dấu lớn hơn được viết như thế nào đó chính là dấu lớn hơn thì sẽ có phần mở ra nghiêng về số lớn hơn phần mở ra này sẽ hướng về số lớn hơn Tức là số 3 hướng về số ba con là phân nhỏ hơn thì sẽ hướng về số nhỏ hơn nghĩa là mình thấy phần lớn hơn hướng về số 3 và phần nhỏ hơn thì hướng về số 1 huyện nên mình sẽ tiết lạnh nhé ba thì lớn hơn 13 lớn hơn 1 Ừ mình cũng có thể viết lại không chỉ biết là ba lần hơn 1 mà mình còn có thể viết là 1 cộng 1 cộng 1 lớn hơn một ở phía bên trái thì chúng ta có 3 số 1 còn ở phía phải thì chúng ta chỉ có một số một thôi Vậy nên về bên trái sẽ lớn hơn sẽ như thế nào Nếu chúng ta muốn so sánh hai số khác ví dụ như là năm và 19.000 ở đây thì ký hiệu lớn hơn không thể sử dụng được dột bởi với năm thì không lớn hơn 19 mình cũng có thể nói là 50 bằng 19 hay là năm khác 19 nhưng mà sẽ như thế nào Nếu mình muốn chỉ ra rằng năm nhỏ hơn 19 nhỉ Nếu mình muốn biết là năm nhỏ hơn 19 thì mình có thể phía lại là Ê mày có thể viết là năm nhỏ hơn nhỏ hơn U19 thì mình sẽ muốn nói là năm nhỏ hơn 19 phải để thể hiện được câu nói này bằng một ký hiệu thì mình sẽ sử dụng ký hiệu ngược lại với ký hiệu lớn hơn ký hiệu ngược lại việc hiệu lớn hơn thì sẽ có đầu nhỏ hơn vẫn hướng về số nhỏ hơn và đầu lớn hơn vẫn hướng về số lớn hơn mình sẽ xảy ra ký hiệu này mình sẽ đầu nhỏ hơn trước năm nhỏ hơn 19 vẫn lên đầu nhỏ hơn sẽ hướng 15 và phía lớn hơn của dấu nhỏ hơn thì sẽ hướng về số 19 Các bạn nhớ nhất đầu nhỏ hơn hướng về năm và phần mở rộng ra sẽ hướng với 19 vậy nên mình có năm nhỏ hơn 19 mình cũng có thể viết là một cộng một nhỏ hơn 1 cộng 1 cộng 1 vì một cộng một chỉ sẽ bằng hai trong khi 1 cộng 1 cộng 1 thì sẽ bằng 32 nhỏ hơn 3A