If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Đếm với các số nhỏ

Vấn đề

Hãy đặt 9 miếng phô mai vào trong chiếc hộp bên dưới.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?