If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:2:21

Thuyết minh video

từ trước tiên bạn hãy tạm dừng video này ở đây và hãy thử nghĩ xem 64 - 31 bằng bao nhiêu nhé Được rồi hãy cùng nhau làm nhé vì vậy 64 có thể phân tích như thế nào nhỉ khi chúng ta có thể dùng cách tách hàng ở đây số 6 ở hàng chục OOO và 4 ở hàng đơn vị Ừ như vậy Sáu ở đây có nghĩa là sáu chục ở các có 6 Thanh gồm 10 ô như thế này ta hình dung nó như thế này có sáu chục 1234566 thành 10 ô ô chúng ta có thể nghĩ cách khác như sau sáu chục ta có 60 ô vuông ở đây được chia theo từng thành 10 ô người ta có 4 đơn vị và đây là 4 đơn vị 34 đơn vị vì vậy Đây là 64 64 đơn vị tổng cộng mình có 64 ô 60 ôm màu xanh và 4 đơn vị ở đây tức là 4 ô vuông để riêng ra như thế này bây giờ chúng ta cần - 31,31 phân tích như thế nào 31 Gồm có 3 trục và một đơn vị vậy Trước tiên hãy lấy đi một đơn vị ở đây chúng ta cần - ba chục vào một đơn vị Em hãy rủ đi một đơn vị trước và chúng ta còn lại bao nhiêu đơn vị chúng ta còn lại 3 đơn vị phẩy 4 đơn vị - 1 đơn vị còn 3 đơn vị Bây giờ đến hàng chục nhé nhà mình có sáu chục nè ạ và chúng ta sẽ lấy đi 3 trong số sáu chục này lấy đi có một chục anh hai chục và ba chục và chúng ta còn lại gì chúng ta chỉ còn lại ba chục Anh ta chỉ còn ba chục ở đây Vì vậy sáu chục - 3 trục bằng ba chục anh là như vậy 64 - 31 sẽ bằng 33 ba chục và ba đơn vị ba nhóm 10 ô vuông là ba chục OOO và 3 đơn vị 123 ừ ừ