If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:2:36

Thuyết minh video

ạ Bây giờ chúng ta hãy thử làm phép trừ nhận số có hai chữ số nhé Ở đây chúng ta có 65 - 23 và mình khuyên bạn nên tạm dừng video này tại đây và thử xem mình có thể làm được không nhé Chắc là bạn cũng đã thử làm rồi và bây giờ chúng ta cùng nhau làm nào mình muốn bắt đầu với hàng đơn vị mình đã viết những chữ số hàng đơn vị bằng màu vàng ở những chữ số ở đây là hàng đơn vị em có những chỗ sâu màu tím này đi là hàng chục thì mình sẽ chia nó thành cột như thế này những thứ có màu vàng thì là đơn vị số điện thoại các bạn cũng nghĩ như vậy những chữ số ở đây biểu thị một số đơn vị nào đó và các chữ số 5 ở cột bên trái ở đây là hàng chục này chúng cũng điều trị một số trục bằng bao nhiêu đó a65 thì được phân tích thành 6 trục và 5 đơn vị còn 23 thì gồm hai chục và 3 đơn vị Chúng ta có một cách làm như sau đầu tiên Hãy nhìn vào ảnh đơn vị mình sẽ lấy 3 đơn vị ra khỏi 5 đơn vị năm đơn vị chửi ba đơn vị là 2 đơn vị hay đơn vị sau đó tới hàng chục sáu chục chứ hai chục sẽ còn bốn chục à Vậy là bốn chút ở đây kết quả là 42 mình có thể viết nó bằng nhiều cách mình sẽ biết như thế này mình có thể biết 65 Thành sáu chụp sáu chục cộng với năm đơn vị cộng 5 đơn vị đây là hàng chục người có thể viết tháng sáu chục Nếu mình - 23 thì tương đương với - 2 Chúc hai chục A và - 3 đơn vị á - - bà đơn vị - 13 đơn vị Ừ vậy thì kết quả bằng bao nhiêu khi chúng ta có 5 đơn vị chửi ba đơn vị sẽ bằng hai đơn vị ạ và chúng ta cũng có sáu chục trừ hai chục là còn bốn chục bốn chục có sáu chục cộng 5 đơn vị trừ hai chục - 3 đơn vị sẽ còn 4 trục và hai đơn vị hay là 42 42 thì chính là bằng bốn chục cộng với hai đơn vị Ừ hi vọng là bạn đã biết cách làm bài toán này à