If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:2:45

Thuyết minh video

anh ở đây chúng ta có số 46 chúng ta có bốn ở hàng chục và nó đại diện cho bốn chục vì 1234 một chục này một chục này một trục và thêm một chục nữa mỗi chục này có 10 ô vuông Vậy tổng cộng chúng ta có bốn chục 40 ô vuông màu tím ở mặt sau đó chúng ta có 6 ở hàng đơn vị số 6 ở hàng đơn vị có 6 đơn vị 123456 Ừ như vậy chúng ta có thể biết số 46 này viết cùng màu nhé số 46 này thì tương đương với bốn chục bốn chục và 6 đơn vị cả hai chúng ta có thể viết là cộng 6 đơn vị ạ Bây giờ chúng ta sẽ thử làm một điều gì đó hay ho xanh xao nhé Hãy - 4 đơn vị tử số 46 này i - 4 đơn vị hãy suy nghĩ xem Hãy lấy 46 chúng ta sẽ bắt đầu với con số 46 này con số mà ở ngay trước mắt chúng ta đây và chúng ta sẽ - 4 - 4 vì vậy chúng ta có bao nhiêu chụp chị sẽ có một số trục ở đây mà ta chưa biết cộng với một số đơn vị ta cũng chưa biết luôn à vì thế mình sẽ chừa ra một vài chỗ trống ở đây nhá Vậy thì chúng ta có tổng cộng mấy chục nhà bắt đầu với số 46 chúng ta - 4 vậy nên chúng ta sẽ lấy đi 1 2 3 4 chúng ta sẽ lấy đi 4 đơn vị Vậy chúng ta còn mấy triệu A chúng ta vẫn còn bốn chục thì mình sẽ biết xuống đây bốn chục thế nhưng chúng ta còn bao nhiêu đơn vị chúng ta chỉ có hai đơn vị hay đơn vị và bạn thấy khi có bốn chục và 6 đơn vị bạn lấy đi 4 đơn vị 6 đơn vị - 4 đơn vị còn hai đơn vị Vậy Ban đầu chúng ta có số 46 để mình biết nó cùng màu nhé chúng ta có 40 chúng ta có 40 này chúng ta có như vậy Ở đây sẽ là 46 - 4 thì tương đương với tương đương với bốn chục Đây là số 4 hàng chục vậy mình rất số 4 số hàng chục trực tiếp đến là hai đơn vị mình viết hay và hàng đơn vị 42 46 - 4 = 42 à