If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:2:37

Thuyết minh video

anh ở đây chúng ta có 65 khối và các bạn có thể đến chúng nó Các bạn thích nhưng chúng ta có thể trình bày chúng bằng số 65 bằng cách viết số 6 ở hàng chục là có thể nói rằng chúng ta có sáu chục để như một chút đây là một trục khác Đây là một chút thêm một chút thêm một chục nữa và thêm một chục chúng ta có xấu nhóm 10 và nó tạo thành 60 và sau đó chúng ta có 5 đơn vị năm đơn vị xử lý 5 đơn vị bằng màu cam thì các bạn nói hay nói đây 12345 ạ bây giờ hay để mình biết lại nó để nhấn mạnh chúng ta có thể viết 65 a65 tương đương với 60 có sáu chục cộng thêm cho 5 đơn vị em cộng thêm cho 5 đơn vị ạ bây giờ hay là một nửa sẽ thú vị hãy bắt đầu với số 65 như vậy thời điểm mình với lại khi chúng ta bắt đầu với 65 a common xét - thì mình sẽ - cho 40 mình sẽ - 40 từ nó thì mình sẽ bắt đầu với 65 và mình đang - 40 và không đơn vị Em hãy - 40 từ đây hãy - cho 1 2 3 4 và sẽ lấy đi 40 thì mình sẽ còn lại bao nhiêu chục mình sẽ còn lại hai chục nó sẽ bằng hai chục A và mình có bao nhiêu đơn vị mình vẫn có 5 đơn vị Ừ như vậy Mình vẫn còn 5 đơn vị và điều đó sẽ là có lý mình có 5 đơn vị mà mình đấy đi không đơn vị như vậy Mình vẫn còn 5 Đơn vị kết quả sẽ là gì chúng ta có thể viết 65 số 65 - cho 40 thì mình sẽ biết hàng đơn vị bằng một cam - cho 40 bằng ở các nước khác để nói hai chục là đợt 2 và hàng chục và sau đó chúng ta có 5 đơn vị năm ở hàng đơn vị hai chục cộng 5 đơn vị là số 25a