If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Cộng các số có 2 chữ số (không nhớ)

Bạn An làm phép cộng 23 + 45 bằng cách sử dụng hàng giá trị.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

em hãy thử dừng đoạn video này và tính 71 cộng 24 bằng bao nhiêu Được rồi bây giờ chúng ta hãy cùng làm với nhau nhé như vậy các bạn hãy xem 71 có thể phân tích được như thế nào chúng ta có một ở hàng đơn vị hãy để mình viết rõ ra nhé Đây là hàng đơn vị và chúng ta có một đơn vị A và sau đó là hàng Chụp hàng chục của chúng ta có 7 như vậy là chúng ta có 7 nhóm 10 ô 1234567 nhóm 10 ô ô như vậy Ở đây có nghĩa là bảy chục và một đơn vị tin tức là chúng ta có 71 ô vuông bây giờ chúng ta sẽ thêm vào đấy là hai chục chúng ta sẽ cộng vào hai chục một chục hay chủ và 4 đơn vị Ừ để mình Phân tích kỹ hơn nhé ở đầu tiên là đơn vị Chúng ta có một đơn vị và 4 đơn vị nữa nó sẽ thỉnh 5 đơn vị như vậy chúng ta có thể đếm ngược ở đây là 5 đơn vị một đơn vị cộng thêm 4 đơn vị là 5 đơn vị nhớ nhé và sau đó các bạn hãy nhìn vào hàng chụp 7 Chụp cộng thêm hai chục Nếu bạn gộp chúng lại với nhau hợp tất cả lại sẽ có 9 nhóm 10 Ô Vậy chúng ta sẽ có chín chục A7 Chụp cộng hai chục là chín chục khi chúng ta có chín chục cộng thêm 5 đơn vị Nói cách khác đó chính là số 95 Vậy là chúng ta đã tính sau phép tính rồi