If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tìm hiểu về hàng giá trị khi cộng hàng chục

Bạn An làm phép cộng 23+30 bằng cách sử dụng hàng giá trị.

Thuyết minh video

ở trong số 23 chúng ta có chữ số 2 ở hàng chục như vậy chữ số 2 đó chính là đại diện cho hai chục các bạn có thể thấy ở đây chúng ta có 2 nhóm 10 ô vuông Đây là một nhóm và đây cũng là một nhóm bây giờ với chữ số 3 ở hàng đơn vị nó đại diện cho 3 đơn vị 1 2 và 3 ô vuông được rồi nếu các bạn có 3 đơn vị và hai chục hai chục này đại diện cho số 20 và 3 đơn vị này đại diện cho số 3 Các bạn có 23 như vậy Hãy viết nó xuống chúng ta có thể viết thành số 23 U23 tương đương với 2 trục và 3 đơn vị à à ừ ừ ạ bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mình cộng 30 với 23 Em hãy cùng mình tìm ra đáp án nhé Bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu với số 23 A và cộng thêm 30 30 có chữ số 3 ở hàng chục như vậy nó có nghĩa là mình sẽ cộng thêm ba chục và sẽ cộng thêm không đơn vị anh ở đây mình có một hai ba bốn năm chục Bây giờ chú ý hai chục cộng thêm ba chục thì sẽ được năm chục nhớ nhé Và hãy xem chúng ta có bao nhiêu đơn vị Ừ mình vẫn có 3 đơn vị e + thi không đơn vị thì vẫn là ba đơn vị như vậy 23 cộng thêm 30 sẽ có kết quả là gì hãy để mình viết lại nó 23 cộng 30 khi chúng ta sẽ viết số 5 ở hàng chục đại diện cho năm chục hay 50 và sau đó chúng ta sẽ viết 3 đơn vị 23 cộng 30 là 53 các bạn có hai chục cộng thêm ba chục sẽ được năm chục 3 đơn vị tổng không đơn vị vẫn sẽ là ba đơn vị nhớ nhé