If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:1:03

Thuyết minh video

anh có 10 con cá mập rồi san hô và chúng ta có 12345678910 những đề bài có hai con cá mập bơi đi khỏi dãy san hô chúng bơi đi khỏi Vậy hỏi còn lại bao nhiêu con cá mập giờ thủ suy nghĩ nào có 10 con cá mập ở lại san hô hai con trong sự chuẩn bị đi Vậy hỏi còn lại bao nhiêu con cá mập hỏi còn bao nhiêu con cá mập nào 10 - 2sao bằng bao nhiêu nghìn màu đang chúng ta là thấy mười con cá mập mà chúng ta đã lấy đi Chúng ta đã lại đi 1 và 2 hỏi còn lại bao nhiêu nhìn vào đây chúng ta có một hai ba bốn năm sáu bảy tám 70 - 2 = 8 10 mất đi hay có hai con bơi đi sẽ là 8A ừ ừ