If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các bài toán trừ trong phạm vi 10

Hãy giải những bài toán này bằng phép trừ các số trong phạm vi 10.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

anh có 10 con cá mập rồi san hô và chúng ta có 12345678910 những đề bài có hai con cá mập bơi đi khỏi dãy san hô chúng bơi đi khỏi Vậy hỏi còn lại bao nhiêu con cá mập giờ thủ suy nghĩ nào có 10 con cá mập ở lại san hô hai con trong sự chuẩn bị đi Vậy hỏi còn lại bao nhiêu con cá mập hỏi còn bao nhiêu con cá mập nào 10 - 2sao bằng bao nhiêu nghìn màu đang chúng ta là thấy mười con cá mập mà chúng ta đã lấy đi Chúng ta đã lại đi 1 và 2 hỏi còn lại bao nhiêu nhìn vào đây chúng ta có một hai ba bốn năm sáu bảy tám 70 - 2 = 8 10 mất đi hay có hai con bơi đi sẽ là 8A ừ ừ