If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Cộng và trừ trong phạm vi 10

Bạn An giải bài toán cộng và trừ với những số nhỏ hơn hoặc bằng 10.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

vì vậy chúng ta đang có bốn phép tính khác nhau và mỗi phép tính đều có một khoảng trắng Chúng ta cần điền là khoảng trắng đó một con số chưa biết hãy cùng làm từ cái một ở vệ trái của phép tính này chúng ta có một cộng 4 Vì vậy một + bốn là bằng mấy U1 + bốn là năm nếu chúng ta có bốn và các cộng thêm 1 vào các em sẽ có 5 Vậy là chúng ta đã cho phép tính này bởi vì một cộng 4 tức là năm khi con giờ chúng ta có bốn cộng một số nào đó thì bằng 5 khi chúng ta vượt tính rồi một cộng 424 cộng một thì lấy bằng 5 Vậy lên bốn cộng một là năm chú ý ở đây chúng ta có phép tính 4 cộng 1 là 5 dấu bằng ở đây có nghĩa là tổng chúng ta có ở với trái thì giống với số hạ chúng ta có ở dưới phải bây giờ chúng ta Có khoảng trắng + 2 thì bằng 5 vì vậy Số nào cũng hay thì bằng 5 A3 + 2 = 5 ông thầy Lâm = 3 + 2 bây giờ ca anh xuống đây các em có 3 cộng với một khoảng trắng thì bằng năm chúng ta đã tính ra đâu rồi bởi vì ba cũng hay thì bằng năm chúng ta có thể giết 3 + 2 = 5 và rồi chúng ta có thể tự kiểm tra rồi chúng ta có một vài phép tính chứ Vậy cái gì bằng 9 - 3 nếu ta có bí mật và ta lấy dàn ba trong số chúng thì ta sẽ còn lại 6 trí - 3 giống với 6 a10 - khoảng trắng thì bằng 6 vì vậy chúng ta lấy ra bao nhiêu từ 10 để coi lại 6 Ừ nếu ta lấy đi bốn từ mới ta sẽ còn lại 6 khi con rớt số gì đó trừ một sẽ bằng 6 37 - 1 sẽ bằng 6 A và rồi chúng ta có 8 Chưa khoảng trắng thì bằng sáu các giờ phải lấy đi bao nhiêu từ tán để có được 6 Ừ nếu tao lấy đi 1 thì ta sẽ có được bởi nếu ta lấy đi hai ta sẽ có được sáu vậy 8 - 2 thì bằng 6 ừ ừ