If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 10

Bạn An làm phép cộng và trừ với trái cây. Những ví dụ bạn ấy dùng là 5+3 và 5-3. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

anh ở đây ta có 1 2 3 4 5 quả cam chúng mình sẽ viết số 5 ở đây nhỉ ạ và chúng mình cũng có thêm 1 2 3 quả chuối chúng ta sẽ gặp số 3 ở đây nhỉ Vì vậy nếu chúng mình muốn biết ở đây có tất cả bao nhiêu quả cam lẫn chuối thì phải làm như thế nào nhỉ danh ngài nghĩ ở đây chúng mình sẽ thực hiện phép trừ hai phép cộng tại đây các em nên tạm dừng video lại và thử suy nghĩ xem nhé vì chúng mình cũng mất đồ nào lần đầu mình có tất cả 5 quả ra sau đó mình thèm bác quả nữa thì mình nói mình thêm vào điều đó có nghĩa là số quả Mình có tất cả tăng lên Chính vì vậy mình sẽ đặt dấu cộng ở đây nhé Anh ta sẽ có phép tính 5 + 3 Thế bây giờ mình có tất cả bao nhiêu quả nhỉ chúng mình cũng đến nhé khi chúng ta có một quả hai quả ba quả bốn quả 5 quả sấu quả bẻ quả và 8 quả em dạy 5 + 3 bánh 8 có đáp án ở đây là 8 Nhí em giả sử Bây giờ mình lại muốn biết 5 - bà bằng mấy là sẽ có phép tính 5 - nhà ma anh Bằng tin tức là ban đầu mình có 5 quả cam sau khi mình nói mình Mình biết 5 - bà bằng mấy điều đó còn nghĩa là mình sẽ cắt bỏ thì 3 quả cam hỏi ngâm của cam Ban đầu chúng mình cùng gạch nhé bỏ đi của cam thứ nhất em bỏ đi của cam thứ hai giá bỏ đi của cam thứ 3 vậy bây giờ mình còn lại biến của con nhỉ vì chúng mình dễ chỉ còn lại đúng hai quả cam này mà thôi em dạy đáp án của chúng ta sẽ là 5 - 3 bóng phim hài khi tổng kết lại nếu ai đó muốn biết 5 quả cam và 3 quả chuối có tổng bằng bao nhiêu chúng mình Chỉ cần thọ số cam và số chuối vào với nhau thôi Ngược lại nếu ban đầu ai đó có nắp quả cam đã ăn mất bác quả rồi nào không biết bây giờ mình còn lại bao nhiêu quả thì chúng mình sẽ bảo họ thực hiện phép trừ lấy 5 - 3 = 2A