If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các bài toán trừ trong phạm vi 10

Vấn đề

Cô Thanh mua 3 quả chuối.
Cô ấy giẫm lên 2 quả chuối.
Còn lại bao nhiêu quả chuối nguyên vẹn?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
quả chuối
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?