If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:4:06

Thuyết minh video

Có điều mình muốn làm trong vai anan là tìm hiểu những cách khác nhau để tạo ra 5 vì vậy Ý mình là sao ở đây chúng ta có 3 cộng với một số gì đó có một số chữ z ở đây 33 cộng với một số gì đó sẽ bằng 15 ở trung bình này chúng ta có 3 anh tròn đại diện cho số 3 A và rồi chúng ta có năm cái ôm 12345 Vậy chúng ta cần thêm bao nhiêu hình tròn nữa để điền vào hết tất cả năm cái hộp rõ ràng là chúng ta đã yên vào ba rồi hãy thử suy nghĩ xem chúng ta chỉ cần phải thêm 1 và 2 hình tròn nữa giờ chúng ta có tổng cộng là 53 hình tròn xanh và hai hình tròn màu tím vì vậy chúng ta thế răng 3 + 2 = 5 những con số bí ẩn ở đây khoảng trống nay là 2 A3 + 2 = 5 nhớ nhất bây giờ đây chúng ta có hai cộng một con số bí ẩn nào đó để bằng năm một lần nữa chúng ta còn năm khoảng trống và hai trong số chúng đã được điền vào bởi những lúc sau tím chúng ta cần thêm bao nhiêu hình nữa để điền vào hết tất cả năm cái hộp này hay cộng với cái gì đó để bằng 5 bây giờ mình khuyến khích các bạn hãy dừng xe và thử suy nghĩ em giả sử rằng các bạn đã thử dưới nhé chúng ta sẽ tìm xem cần thêm bạn những ngôi sao nữa để điền vào hết tất cả năm cái hộp đó đang cần phải điền vào 12 A và ba ngôi sao nữa để điền vào hết tất cả năm cái hộp đó giờ chúng ta có 5 ngôi sao hai ngôi sao tím và ba Ngôi Sao Xanh khi chúng ta có thể nói rằng 2 + 3 = 5 con số bí ẩn ở đây là ba hãy làm thêm một vài bạn khác nữa Ở đây chúng mình có bốn cộng với một con số bí ẩn nào đó bằng 5 A và mình đã điền vào bốn chồng năm cái hộp Vì vậy mình cần điền thêm bao nhiêu cái hình nữa để có đủ 5 khi chúng ta thấy rõ ràng ở đây anh có chính xác một cái hộp mà chúng ta cần phải điền vào vì vậy chúng ta thấy răng 4 cộng một bằng năm à Giờ hãy thử một bài ngược lại chúng ta còn 5 cái hộp và chỉ mới có một trong số chúng đã được điền vào vì vậy chúng ta cần phải có kiến bao nhiêu cái mặt cười nữa để tất cả các hộ đều được điên hai chúng ta có thể hiểu răng Chúng ta có một và Cần thêm bao nhiêu nữa Để có được 5 anh giống như mọi khi mình khuyến khích các bạn hãy dừng xem và thử suy nghĩ hãy xem nào chúng ta có thể thêm 1 2 3 và 4 mặt cười màu vàng chúng ta có thể nói răng Chúng ta có một mặt cười màu trắng và bố mất từ màu vàng bằng 5 U1 + 4 = 5 con số bí ẩn ở đây là 4 bây giờ hãy xem lại từ đầu nào 3 + 2 = 5 2 + 3 = 5 thì các bạn đã nhìn được ba thì chỉ cần thêm hai nữa để có được 5 sau khi các bạn đã Điền 2 thì chỉ cần tuyển thêm 3 nữa để có được 5 Ừ bún + 1 = 51 + 4 = 5 sự thật thú vị phải không nào