If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các bài toán cộng trong phạm vi 10

Bạn An giải những bài toán này bằng phép cộng các số trong phạm vi 10 hoặc nhỏ hơn.

Thuyết minh video

em có 3 bông hoa nở vào ngày hôm qua chúng ta có một hai ba hôm nay có thêm 6 bông hoa nở 1234567 thì có tất cả bao nhiêu Bông Hoa Đã Nở mà bông ngày hôm qua 6 bông nữa Hôm nay chúng ta sẽ có 3 từ ngày hôm qua cộng thêm sáu ngày hôm nay 73 cộng 6 sẽ bằng mấy bà cộng 6 thì giống như xấu Cộng ba sẽ băng chỉnh 6 + 1 = 7 số cộng hai bằng 8 và sáu cộng ba số bằng 9 và sẽ rất tốt đó các bạn hãy nhớ trong đầu là 6 + 3 = 9 và 3 + 6,39 nó không phải đến thôi 1234567899 Hãy thử một ví dụ khác nào ở đây có hai con cá mập một hai rồi ba con nửa đến 123 bây giờ chúng ta có bao nhiêu con cá mập hay còn đã có từ trước cộng Anh vừa đến vậy là có hai cộng ba con cá mập 2 + 3 bằng mấy hai cộng 3 bằng 5 điểm thu nào 12345 Hãy là một bài khác nữa Một con sóc đã nhặt được 7 hạt dẻ 1234567 bây giờ nó nhặt được thêm một hạt nữa Giờ muốn biết tổng cộng 6 đã nhặt được bao nhiêu hạt nó ra nhận được mấy hạt cộng thêm một hạt vậy sẽ là 7 cộng một hạt dẻ sẽ bằng 8 12345678 khi cài đặt chúng ta làm đúng rồi à