Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Xếp hình

Bạn An kết hợp các hình với nhau để tạo thành các hình khác.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chủ đề bài yêu cầu chúng ta ghép những hình tam giác này thành một hình vuông và ở phía dưới Chúng ta có 3 lựa chọn trứng nghĩa cùng xem từng lựa chọn này nhất ở huyện Chọn đầu tiên thì chúng mình thấy Đây là một hình chữ nhật và hình chữ nhật này được ghép bởi hai hình vuông Vậy là không đúng với yêu cầu của đề bài rồi đề bài Chỉ cho chúng ta hai hình tam giác thôi mà có cho hình vuông đâu nhỉ Vậy thì đáp án đầu tiên là không đúng ở đây bàn nữa chúng ta thấy hình này được ghép bởi hai hình tam giác như đây lại không phải là một hình vuông hình vuông là hình có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc đều là góc vuông không sau khi hình này có bốn góp không phải là góc vuông mình thấy này giống hình bình hành hơn ở đáp án thứ ba chúng ta thấy a Đây là một hình vuông rồi Hình này có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc đều là góc vuông vậy chúng mình sẽ chọn đáp án này A và kiểm tra kết quả rất chính xác Anh ở câu hỏi thứ hai chúng ta cần ghét những hình vuông này thành một hình chữ nhật và một lần nữa chúng ta lại của bà đã bán ở đâu bản thứ nhất Chúng ta có thể thấy 2 gồm này được ghép khác với nhau và đã tạo thành một hình chữ nhật bệnh nên Đây là đáp án đúng Chúng ta sẽ chọn đáp án này ở phương án thứ hai chúng ta thấy hai hình vuông này còn không được ghét sát lại với nhau và tạo thành của hình rất kỹ lại đây hoàn toàn không phải là hình chữ nhận ở đáp án thứ ba tương tự chúng ta cũng thấy hay hình vuông này không được cách sát với nhau và đây là hai hình đặc biệt chứ không phải là một hình vậy nên chúng ta sẽ giữa các bạn thứ nhất và kiểm tra kết quả rất chính xác đi câu hỏi cuối cùng chúng ta cần xét các nửa hình tròn Đáy thành một hình tròn và ở đoạn đầu tiên chúng ta thấy hai đường tròn này đã được ghép với nhau thành một hình tròn thành một hình tròn rất hoàn hảo chúng ta sẽ chọn đáp án này là đáp án đúng ở đáp án thứ hai thì hãy đổi hình tròn này không được két sắt với nhau và đây vẫn là hai hình các biệt ở Đáp án cuối cùng thì hai hình tròn này được xếp chồng lên nhau giống như hai cái bát được xếp chồng lên nhau vệ đây hoàn toàn không phải là một hình tròn vẹn nên chúng ta sẽ giữ đã bàn thứ nhất và kiểm tra kết quả dân chính xác