If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Vị trí của vật

Vấn đề

Hình nào ở PHÍA DƯỚI hình
?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?