If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Sắp xếp theo độ dài

Vấn đề

Xếp các đoạn thẳng theo thứ tự từ dài đến ngắn.
Xếp đoạn thẳng dài nhất lên hàng đầu tiên.
1