If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Sắp xếp theo độ dài

Vấn đề

Xếp các đoạn thẳng theo thứ tự từ dài đến ngắn.
Xếp đoạn thẳng dài nhất lên hàng đầu tiên.
1
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?