If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

So sánh độ dài

Đo lường và tìm hiệu số giữa các độ dài.

So sánh các độ dài bằng cách đo

Chúng ta có thể so sánh độ dài các vật bằng cách đo độ dài từng vật rồi so sánh các số đo của chúng với nhau.

Đầu tiên, hãy đo độ dài các vật.

Bạn hãy dùng thước để đo độ dài từng cạnh của hình tam giác nhé. Bạn có thể click chuột vào thước và rê chuột để di chuyển thước. Để xoay thước, click chuột vào một trong hai điểm được đánh dấu tròn ở 2 cạnh của thước và rê chuột để xoay thước theo hướng mà bạn mong muốn.
Độ dài của start color #11accd, start text, C, ạ, n, h, space, A, end text, end color #11accd là bao nhiêu?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6

Độ dài của start color #1fab54, start text, C, ạ, n, h, space, B, end text, end color #1fab54 là bao nhiêu?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6

Độ dài của start color #aa87ff, start text, C, ạ, n, h, space, C, end text, end color #aa87ff là bao nhiêu?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6

Bây giờ, hãy so sánh các độ dài này.

start color #11accd, start text, C, ạ, n, h, space, A, end text, end color #11accd ngắn hơn start color #aa87ff, start text, C, ạ, n, h, space, C, end text, end color #aa87ff
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
đơn vị.

start color #1fab54, start text, C, ạ, n, h, space, B, end text, end color #1fab54 dài hơn start color #11accd, start text, C, ạ, n, h, space, A, end text, end color #11accd
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
đơn vị.

Tổng độ dài của start color #1fab54, start text, C, ạ, n, h, space, B, end text, end color #1fab54start color #aa87ff, start text, C, ạ, n, h, space, C, end text, end color #aa87ff là bao nhiêu?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text