If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

So sánh các số có hai chữ số phần 2

Vấn đề

Hãy sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn.
1
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?