If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Đo lường gián tiếp

Vấn đề

Sách toán cao hơn sách khoa học.
Sách khoa học cao hơn sách văn.
Sắp xếp các cuốn sách trên theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất.
Xếp cuốn sách cao nhất sang bên trái.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?