If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

So sánh kích thước

Vấn đề

Vật nào nhỏ hơn?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?