If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Cấu tạo số 25

Bạn An phân tích 25 thành 2 chục cộng 5 đơn vị. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

từ hôm nay chúng mình sẽ tìm hiểu về ý nghĩa của các con số cho ví dụ ở đây chúng mình có số 25 a25 vì vậy Thật ra 25 có ý nghĩa gì nhỉ xuống năm ở đây đây là hàng đơn vị nó đại diện cho 5 đơn vị và số 2 đây nó hàng chục ở đây là hàng chục em còn đây là đơn vị Anh xuống Hải đây biểu diễn cho khai chục hai chục có ý nghĩa gì nhỉ Mình có thể hiểu hai đại diện cho hai chục vậy 25 sẽ bằng hai chục a cộng với cộng với 15 đơn vị năm đơn vị ở Huế hay chụp có thể hiểu như thế nào nhỉ Nếu các bạn có thể tưởng tượng Đây là một khối 10 đồ vật 10 đồ vật nhé và mình sẽ gọi nó là một nhóm 10 thì mình sẽ sao chép nó vì sao chết và dán nó xuống đây vậy thì 25 C bằng khi một nhóm 10 ngày chính là một chút mà thế một nhóm nữa chính là hai chục vậy thì muốn có số 25 ta cần phải cộng thêm 5 đơn vị nữa có gì cộng thêm 5 đơn vị Ừ nếu tao coi - là một đơn vị Ừ vậy thì ngắm đơn vị sẽ chồng như thế này đây là một đơn vị cả hai đơn vị 13 đơn vị 34 đơn vị OOO và 5 đơn vị Ừ như vậy đây là tất cả các cách khác nhau để biểu thị cùng một số t25 là hai chục cộng 5 đơn vị hay này lửa hàng chục và 5 này là ở hàng đơn vị ta cũng có thể biểu diễn 25 là hai chục cộng 5 đơn vị là 2 nhóm 10 cộng 5 đơn vị A và hai nhóm Bưởi đây nó sẽ tương đương với 20 em còn đây sẽ tương đương với năm đơn vị Ừ như vậy đây là tất cả các cách khác nhau thì biểu diễn số 25 thì các bạn có thể xem nó là hai chục Tổng 5 đơn vị nhưng các bạn cũng có thể xem 25 là a25 địa chỉ số 2 này là hai chục cũng chính là 20 Vậy thì sẽ bằng 20 em cộng thêm 5 đơn vị à