If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Đếm các đồ vật phần 1

Học cách đếm một nhóm các con vật, đồ vật trong phạm vi 20.

Thuyết minh video

một chiếc hộp nào có 10 Android chúng mình sẽ cùng để nhất đầu tiên chúng ta có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 một đầu tiên có 13 chỉ có ăn cơm tổ chức học thứ hai chúng ta có 123 chủ con là phôi Vậy là cũng không đúng là thích hoặc cuối cùng có một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười chú và kể lại rằng chính xác của tự chọn món này và kiểm tra kết quả đây chính xác có bao nhiêu con sói chúng ta có thể đến 1234 ở đây chúng mình có bốn con sói biết chính xác ở đây có bao nhiêu con cá voi chứng minh cùng để nước 12345 A8 90 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 có 20 con cá voi ạ