If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Đếm các đồ vật phần 2

Học cách đếm các con vật, đồ vật được sắp xếp một cách ngẫu nhiên trong phạm vi 20.

Thuyết minh video

khi bạn nhìn thấy bao nhiêu con bọ dúa ở đây chúng ta có 3 đáp án 8 10 và năm chúng ta sẽ cùng đến số bọ rùa ở đây nhé mình sẽ đến từ trên xuống và cẩn thận không là chúng ta sẽ đến lặp lại nha Chúng ta cùng đến này 12345678 Ở đây có tám con bọ rùa à Ừ đúng rồi Các bạn thấy có bao nhiêu hạt 01234 Ở đây có bốn hạt không khi bạn nhìn thấy bao nhiêu con thỏ ở đây chúng ta có hai chú thỏ và rất nhiều củ cà rốt ở xung quanh chúng ta chú ý là chỉ có một hay hai chú thỏ thôi nhé hai chú thỏ đó chính là đáp án đúng