If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Đếm theo loại

Bạn An phân loại các đồ vật sau đó đếm số lượng các đồ vật trong mỗi loại.

Thuyết minh video

từ hôm nay trường rượu lại cách so sánh số lượng đồ vật và Đề bài hỏi có nhiều chấm chấm chấm hơn ở phía dưới chúng ta sẽ thấy có rất nhiều các con vật có những con vật sống ở trên cạn và cũng có những con vật sống ở dưới nước chúng mình sẽ đến xem có bao nhiêu con vật sống ở trên cạn và bao nhiêu con vật sống ở dưới nước rồi so sánh hai con số này với nhau nhất chúng mình sẽ đến số con vật sống ở trên cạn trước mình thấy có một chú voi một chú voi một chú thỏ có một chú ngựa và một chú sóc nữa Vậy tổng cộng là mình có bốn con vật sống ở trên cạn Ừ vậy thì số con vật sống ở dưới nước thì sao chứ Mình thấy có một chú cá voi và một chú cá mập Vậy là mình có hai con vật sống ở dưới nước mình có bún con vật sống ở trên cạn mà chỉ có hai con vật sống ở dưới nước vậy thì mình sẽ có nhiều con vật để xin cảm hơn mình sẽ chọn con vật trên cạn và kiểm tra kết quả rất chính xác anh ta đến được ít chấm chấm nhất và ở phía dưới nhìn thấy có cáp con sâu bướm con bọ rùa và những bông hoa màu hồng trứng mình sẽ đến thử nhé Ở đây Mình thấy có một hai ba con sâu bướm ba con sâu bướm tất cả và mình có một chú bọ rùa và thôi một chú bọ rùa mình cũng có 1 2 3 4 bông hoa màu hồng tất cả 4 bông hoa màu hồng Vậy là mình có ba con sâu bướm một con bọ rùa và 4 bông hoa màu hồng Vậy thì mình đến được ít bọn xuống nhất mình sẽ chọn bọ rùa và kiểm tra kết quả rất chính xác em có ít chấm chấm chấm hơn và ở phía dưới chúng mình thấy có những quân cờ domino và những quả bóng rổ trứng mình sẽ đếm xem có bao nhiêu quân cờ domino và bao nhiêu quả bóng rổ nhất đầu tiên mình sẽ đến quân cờ domino Mình thấy có 1 2 3 4 5 quân cờ domino năm quân cờ domino và có một hai ba quả bóng rổ ba quả bóng rổ tất cả có 5 quân cờ domino mà chỉ có ba quả bóng rổ Vậy thì số lượng bóng rổ lại ít hơn rồi mình sẽ chọn bóng rổ và kiểm tra kết quả rất chính xác