If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

So sánh các số trong phạm vi 10

Bạn An so sánh các số bé hơn hoặc bằng 10. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chủ đề bài Hỏi chúng ta số 4 nhỏ hơn 12 lớn hơn một Chúng ta sẽ cùng thử đến từ 1 đến 4 để xem bốn nhỏ hơn 12 là lớn hơn 1 tiết chúng mình có 1 2 3 và 4 vậy nên khi mình đến từ 1 đến 4 thì số 1 sẽ xuất hiện trước và số 4 số hệ sau vậy thì một sẽ nhỏ hơn 4 hay nói cách khác là 4 sẽ lớn hơn 1 2 1 cái khác chúng mình có thể hình dung đó chính là ví dụ như mình có bốn quả bóng 1234 và em gái của mình chỉ có một quả bóng Ừ vậy thì ai sẽ có nhiều bóng hơn nhỉ Mình có bốn quả bóng và em gái của mình chỉ có một quả bóng Vậy nên rất rõ ràng là mình có nhiều bóng hơn em gái của mình hay nói cách khác là 4 sẽ lớn hơn 1 Vậy nên ở đây chúng ta sẽ chọn số 4 lớn hơn 1 và kiểm tra kết quả à là số nào lớn hơn 8 lớn hơn hay là 4 tấn hơn chúng mình sẽ cùng thử cả 2 Cách nhé khi mình đến từ 4 đến 8 thì mình sẽ đến là 4 5 6 7 3 8 Vậy là số 4 xuất hiện trước và số 8 số hệ sau vậy cũng có nghĩa là tám lớn hơn 4 ở một cái khác chứng minh có thể hình dung Ví dụ như mình có 8 quả bóng 345678 12345678 mình có 8 quả bóng và em gái mình chỉ có bốn và bóng thôi 1234 Vậy thì mình có thể nhìn thấy rất rõ là mình có nhiều bóng hơn em gái của mình hay nói cái khác là 8 lớn hơn 48 lớn hơn 4 Mình sẽ chọn đáp án là 8 và kiểm tra kết quả rất chính xác ở số 10 chấm chấm chấm nhỏ hơn 52 lớn hơn năm chúng mình sẽ cùng đến nhé từ 5 đến 10 chúng ta sẽ đến là 5 6 7 8 9 và 10 dậy thì ở đây mình có thể thấy số năm xuất hiện trước và số 10 xuất hiện sau vậy có nghĩa là mười từ hơn năm mình sẽ chọn người lớn hơn 5 và kiểm tra kết quả rất chính xác