If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

So sánh số lượng đồ vật

Bạn An tìm hiểu về ý nghĩa của "lớn hơn" và "nhỏ hơn". Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

các bạn Kevin có một đàn ngựa các em hãy xem số lượng trong các bức ảnh dưới đây nhiều hơn ít hơn hai làm bánh số lượng mà bạn gái phím có nhé nào chúng mình cùng đến xuống ngựa của bạn carim thôi Bạn ấy có 123456 con ngựa sáu con chúng mình nhớ nhá và giờ chúng mình sẽ So sánh số lượng trong các bức ảnh với 6 con ngựa của bạn Garena Garena bức ảnh này có 123456 con vậy là bắn số ngựa ra viên có đúng không Các em chỉ là lượng để sắp xếp khác thôi và vì số lượng bằng nhau ấy nhưng chúng mình xếp vào ô bằng nhau nhá nắng con lợn đấy có bố 2 3 4 năm con ngựa vậy lại Ừ đúng rồi mà bạn Green có rồi năm ít hơn 6 mà phải không nào đấy nữa cái nhìn thoáng qua cũng thấy nhiều món sáu con cá đến nhá 12345 và tìm năm nữa là nuôi con một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười nhiều hơn 6 mà phải công thức em bởi vì người nhiều hơn 6.000 mình xếp nó vào ô nhiều hơn thôi ở đây thì sao muốn con rồi lại bốn con nữa tất cả tám con 12345678 hãy thay số ngược lại nhiều hơn sáu con của Galile rồi nhiều hơn 6 lúc nào đây nữa bố ai 344 thì rõ ràng là ít hơn 6 rồi nên chú bị xếp ở đây hết vào Ít hơn nhé Vào cái ô ít hơn lên lại cho em này à