If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

So sánh số lượng đồ vật 1

Vấn đề

Có nhiều con cá voi hơn hay nhiều con cá mập hơn?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?