If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tạo hình

Vấn đề

Ghép các nửa hình tròn này:
thành một hình tròn.
Chọn 1 đáp án:
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?