If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài: Các số đến 10

0

Điểm tinh thông có thể có

Học

  • Không có video hoặc bài viết nào trong bài học này

Bài tập thực hành

Bài tập thực hành

Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 480 Điểm tinh thông
Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 240 Điểm tinh thông
Tiếp theo cho bạn:

Bài kiểm tra lớn

Tăng cấp cho tất cả các kỹ năng trong bài này và thu thập lên đến 900 điểm Tinh thông!