If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:5:04

Thuyết minh video

Phần lớn chúng ta đều quen với kí hiệu dấu bằng từ những ngày đầu tiên của số học. Các em có thể thấy 1 + 1 =2. Bây giờ rất nhiều người nghĩ khi họ thấy một điều gì đó như thế này: một cách nào đó, 'bằng' có nghĩa là...Cho thầy đáp án. 1 + 1 là một bài toán, 'bằng' có nghĩa là... Cho thầy đáp án, và 1 + 1 = 2. Thật sự thì đó không phải ý nghĩa của dấu bằng. Dấu bằng chỉ là cố gắng so sánh 2 số lượng. Khi thầy viết 1 + 1 = 2, điều đó nghĩa là, những gì thầy có ở phía tay trái của dấu bằng tương đương với đúng số lượng của những gì thầy có phía bên phải dấu bằng. Thầy đã viết một cách dễ dàng 2 = 1 + 1, Đây là hai điều tương đương. Thầy có thể viết 2 = 2. Đây là mệnh đề hoàn toàn đúng, hai điều này thì tương đương nhau. Thầy có thểt viết 1 + 1 = 1 + 1. Thầy có thể viết 1 + 1 - 1 = 3 - 2. Đây là hai số lượng tương đương nhau Những gì thầy có ở đây phía bên trái, đây là, đây là 1, 1 + 1 - 1 = 1, và ở đây là 1, đây là 2 số bằng nhau. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em những cách khác để so sánh các số. Đây là, kí hiệu bằng nhau khi thầy có chính xác lượng giống nhau ở hai phía. Bây giờ chúng ta nghĩ về những gì chúng ta có thể làm khi chúng ta có các số lượng khác nhau ở hai phía. Hãy ví dụ thầy có số 3 và số 1, và thầy muốn so sánh chúng. Như vậy rõ ràng 3 và 1 không tương đương, thật ra thì thầy có thể tạo một mệnh đề với dấu không bằng nhau, như vậy thầy có thể nói 3 không tương đương 1, nhưng hãy nói thầy muốn tính cái nào lớn hơn và cái nào nhỏ hơn. Như vậy nếu thầy muốn có vài kí hiệu trong đó thầy có thể so sánh chúng, trong đó. thầy có thể nói, thầy có thể, thầy có thể nói rõ cái nào lớn hơn. và kí hiệu để làm điều đó là kí hiệu lớn hơn, kí hiệu lớn hơn. Nó sẽ được đọc là 3 thì lớn hơn 1, 3 có lượng lớn hơn. Và nếu các em cần, các em gặp vấn đề nhớ nó là gì, điều này nghĩa là lớn hơn, lượng lớn hơn, lượng lớn hơn ở phần mở, lớn hơn ở phần lớn hơn, thầy đoán nếu các em có thể nhìn nó như một hình mũi tên, hay thầy đoán một tập hợp, một vài kí hiệu. Như vậy đây là phía lớn hơn Ở đây các em có một điểm rất nhỏ, và ở đây các em có một phía lớn như vậy số lượng lớn ở phía lớn. Nó có thể được đọc là 3 thì lớn hơn, như vậy hãy để thầy viết nó xuống Lớn hơn, 3 thì lớn hơn 1. Và một lần nữa nó không phải những số như thế này, thầy có thể viết biểu thức.. Thầy có thể viết, thầy có thể viết 1 + 1 + 1 thì lớn hơn, thì lớn hơn, hãy nói, chúng ta chỉ có 1 ở đây. Nó tạo nên một phép so sánh. Nhưng sẽ như thế nào nếu chúng ta có những cách khác? Sẽ như thế nào nếu thầy muốn tạo một phép so sánh giữa 5 và 19. Như vậy bây giờ kí hiệu lớn hơn không thể sử dụng. 5 thì lớn hơn 19 là không đúng. Thầy có thể nói 5 khác 19. Như vậy thầy có thể tạo, thầy có thể tạo mệnh đề này, nhưng sẽ như thế nào nếu thầy tạo một mệnh đề về số nào thì lớn hơn và số nào thì nhỏ hơn? Nếu trong tiếng Anh, thầy muốn nói 5 nhỏ hơn 19, như vậy thầy muốn nói, hãy để thầy viết xuống, thầy muốn viết 5 nhỏ hơn, 5 thì nhỏ hơn, nhỏ hơn 19. Đó là những gì thầy muốn nói và như vậy chúng ta hãy nghĩ về lời chú giải toán học để viết 'nhỏ hơn'. Nếu nó lớn hơn nó nó hoàn toàn hợp lý và hãy hoán đổi nó, hãy làm, một lần nữa, điểm hướng về số lượng nhỏ hơn và sau đó bên lớn hơn của kí hiệu hướng về số lượng lớn hơn Như vậy ở đây 5 là số lượng nhỏ hơn, như vậy thầy sẽ tạo một điểm ở đây và 19 là số lượng lớn hơn, như vậy thầy sẽ làm nó mở ra như thế này. Và như vậy nó sẽ đọc là 5 nhỏ hơn 9, 5 là số lượng nhỏ hơn 19. Thầy có thể viết nó, thầy có thể viết 1 + 1 < 1 + 1 + 1. Nó chỉ đang nói mệnh đề, số lượng này, 1 + 1 , thì nhỏ hơn 1 + 1 + 1.