If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Đo độ dài bằng các đơn vị khác nhau

Sử dụng các đơn vị khác nhau để đo lường cùng 1 vật.
Sắp xếp theo: