If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:2:25

Thuyết minh video

Hình nào ở đây có hình chữ nhật được chia ra thành 2 phần bằng nhau? Để có thể chia một hình thành phân nửa, chúng ta phải chia chúng thành 2 phần bằng nhau. Ở đây hình chữ nhật được chia thành 2 phần nhưng chúng lại không bằng nhau. Chúng không có diện tích giống nhau. Phần này có diện tích rộng hơn phần này nhiều. Vậy hình chữ nhật này không được chia phân nửa. Hình này cũng được chia ra làm 2 phần nhưng chúng cũng không bằng nhau. Phần này thì lớn hơn phần này nhiều. Hình này thì được chia ra thành các phần bằng nhau, nhưng chúng lại không phải là 2 phần. Nó được chia thành 3 phần bằng nhau, vậy nó cũng không được chia làm phân nửa. Ở đây chúng ta chia nó ra thành 2 phần bằng nhau. Một phần, hai phần, và chúng có kích thước giống nhau, diện tích giống nhau. Vậy mình sẽ chọn nó. Hãy tiếp tục nào! Việc này sẽ rất thú vị đây. Hình nào ở đây chia đôi một hình tròn? Lại một lần nữa, là 2 phần bằng nhau. Hình này, hình này và hình này được chia thành 3 phần, và hiển nhiên là hai hình ở ngay đây, cả ba phần thậm chí còn không bằng nhau. Và còn đây là 3 phần bằng nhau nhưng chúng lại được phân ba chứ không phải phân nửa. Phân nửa tức là phải có hai phần bằng nhau, vậy đáp án sẽ là lựa chọn này, ở ngay đây đây. Hình nào ở đây có hình vuông được chia làm bốn hoặc đôi lúc người ta còn gọi là chia thành các góc tư. Chia thành các góc tư hay chia làm tư có nghĩa là phải có 4 phần bằng nhau. Đây là 2 phần bằng nhau. Đây là 1 phần, đây là cả một hình luôn. Đây là 2 phần bằng nhau, ở ngay đây nè. Mình đoán bạn có thể nói rằng thật sự hình này chẳng được chia gì cả. Hình ở đây được chia thành 2 phần bằng nhau. Đây là 4 phần bằng nhau, vậy đây là các góc tư, hoặc bạn có thể nói rằng nó được chia làm tư. Hãy tiếp tục nào! Hãy làm thêm một vài bài nữa. Hình nào sau đây chia đôi một hình tròn? Hình này không hề chia gì cả. Hình này thì hình tròn được chia làm ba, 3 phần bằng nhau. Đây là một hình tròn được chia làm 2 phần, nhưng chúng lại không bằng nhau, vậy nên đây không phải là chia đôi. Đây là 2 phần bằng nhau, ở ngay đây, vậy đây là chia đôi. Hãy làm thêm một bài nữa nào! Hình nào ở đây có hình chữ nhật được chia đôi? Nó sẽ dẫn đến việc phải có 2 phần bằng nhau. Đây là 3 phần bằng nhau. Đây là 3 phần và chúng thậm chí không bằng nhau. Đây là 3 phần bằng nhau, vậy nên đây là chia ba, và ở đây cũng là chia làm ba. Hình này thì có 2 phần bằng nhau, vậy đây sẽ là chia làm đôi.