If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:3:37

Thuyết minh video

- Ta có số 163, và nó đồng nghĩa với, ta có 1 ở hàng trăm, vậy nó là 1 trăm. Cộng 6 chục cộng 6 của hàng chục cộng 3 đơn vị, 3 ở hàng đơn vị. Tôi sẽ viết nó bằng màu xanh, như tôi đã viết ở hàng đơn vị bên này. Và tôi đã vẽ ra đây 163 ô vuông. Và bạn có thể thấy nó là 1 trăm, 6 mười. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mười. Và 3 đơn vị. Vậy con số ở đây, 163, đồng nghĩa với 100 cộng 6 mười, cộng 3 đơn vị. Và nếu như bạn muốn biết nó trông như thế nào, thì đây chính là 163 ô vuông. Bạn có thể thấy 1 nhóm 100 ở đây, 6 nhóm 10 ở đây, và 3 nhóm 1. Bây giờ, ta muốn cộng 324 với 163. Vậy 324 là, nếu ta nhìn vào hàng trăm, thì nó là 300. rồi 2 chục, 3 trăm cộng 2 chục, và 4 một, cộng 4 một. Và ta có thể thấy nó đã được vẽ ra ở ngay đây, đây là tất cả các ô vuông. 324 ô vuông, đây là 324 ô vuông. Ta có 3 trăm, 1, 2, 3 trăm, 2 mười, 1, 2 mười, và 4 một. Và số 324 ở đây sẽ là 3 trăm, 2 mười, và 4 một. Và nếu như bạn muốn biết nó có bao nhiêu ô vuông, thì nó đây, bạn có thể thấy đấy. Chúng được nhóm thành 3 nhóm 100, là 3 trăm, 2 nhóm 10, là 2 mười, và 4 ô vuông lẻ Bây giờ hãy cộng chúng lại với nhau. Đầu tiên hãy nhìn vào hàng đơn vị. Ở hàng đơn vị ta có 3 đơn vị cộng với 4 đơn vị, nó sẽ bằng, ta sẽ viết bằng màu xanh. Nó sẽ bằng 7 đơn vị. 3 đơn vị cộng 4 đơn vị, bằng 7 đơn vị. Số 7 nằm ở hàng đơn vị là 7 đơn vị. Và ta có thể thấy nó ở đây. 3 ô vuông cộng 4 ô vuông, bằng 7 ô vuông. Bây giờ, ta có 6 chục và 2 chục, nếu ta cộng chúng lại với nhau ta sẽ được 8 chục. Nếu ta có 6 mười và 2 mười, số 6 và 2 nằm ở hàng chục. Vậy, ở đây là 6 chục, và ở đây là 2 chục. 6 chục cộng 2 chục là 8 chục. Và ta cũng có thể thấy nó ở đây, 6 chục cộng 2 chục là 8 chục. Và cuối cùng, ta có 1 trăm cộng 3 trăm. Vậy nó sẽ bằng 4 trăm. Và ta có thể thấy nó ở đây, 1, 2, 3, 4. 4 trăm, tôi sẽ khoanh tròn chúng lại. 100 cộng 300 là 400. Vậy 163 cộng 324 là 487. 4 lần 100, 8 lần 10, và 7 lần 1.