If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài: Phép cộng & phép trừ các số trong phạm vi 1000

Kiểm tra sự hiểu biết của bạn về Phép cộng & phép trừ các số trong phạm vi 1000 với 9 câu hỏi này.

Về bài này

Học cách cộng & trừ các số có 2 và 3 chữ số trong phạm vi 1000.