If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Luyện tập theo hướng dẫn: Cộng các số hàng đơn vị và hàng chục

Hãy tìm số lớn hơn 1, nhỏ hơn 1, lớn hơn 10, nhỏ hơn 10 so với 1 số đã cho.
Sắp xếp theo: