If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:2:32

Thuyết minh video

Chúng ta có một cái cân ở đây, và như bạn thấy cái cân được cân bằng Và chúng ta có câu hỏi để trả lời Chúng ta có một khối lượng bí mật ở đây Có một dấu hỏi lớn được đánh dấu trên khối màu xanh dương Và ta cũng có một chùm các khối nặng 1 kg Những khối nặng này đều là 1 kg Và câu hỏi của tôi đặt ra cho các bạn là: Chúng ta có thể làm gì ở mỗi bên của cái cân để tính xem khối lượng bí mật bằng bao nhiêu Hoặc có thể ta không tìm ra được gì cả? Ta có thể làm được gì đây bằng cách bớt đi những vật này sao cho chúng ta tính được khối lượng bí mật bằng bao nhiêu? Tôi sẽ cho bạn vài giây để suy nghĩ về điều này. Để tính toán khối lượng bí mật nặng bao nhiêu ta nhất thiết muốn nó ở bên một phía của cái cân này Nhưng chỉ một mình nó thôi thì không đủ Ta có thể bỏ đi ba khối này nhưng điều đó không được vì nếu chúng ta bỏ ba khối này đi khi đó bên trái cái cân này rõ ràng sẽ nhẹ hơn và nó sẽ đi lên, còn phía phải sẽ hạ xuống Và cái đó sẽ không cho ta biết thông tin gì nhiều. Điều đó chỉ nói lên rằng vật màu xanh dương có khối lượng ít hơn phía bên này Cho nên bằng cách bỏ đi cái này không giúp gì nhiều cho ta. Tôi sẽ không để chúng ta biết rằng cái này bằng cái kia. Ta cần làm gì để giữ cân được thăng bằng, là ta phải bỏ đi một khối lượng như nhau từ cả hai bên bàn cân. Như vậy, nếu ta muốn bỏ 3 vật ở đây (để tôi cố gắng bỏ đi 3 vật ở đây) (Tôi sẽ xóa nó đi thôi) Nếu tôi muốn bớt 3 vật ở kia, Nếu ta đã làm điều đó bằng cách như thế chỉ bỏ 3 vật này đi hai bên bàn cân không có khối lượng bằng nhau nữa bên này có thể nhẹ hơn Cho nên ta phải bới đi 3 ở cả hai bên. Nếu ta muốn chắc rằng cán cân được thăng bằng ta phải bỏ đi 3 từ hai phía Nếu ta bắt đầu với hai bên cân thăng bằng và khi ta đã bỏ đi 3 từ hai bên chiếc cân vẫn sẽ cân bằng và khi đó ta có thể có ý niệm rõ ràng là khối lương của vật này thực ra bằng bao nhiêu. Bây giờ, với 3 vật được bỏ đi từ cả hai bên chiếc cân sẽ vẫn cân bằng, và ta biết rằng khối lương này bằng với khối lượng còn lại ở đây. Nó bằng 1,2,3,4,5,6,7 - và nếu ta cho rằng chúng là những khối nặng bằng kilogram ta sẽ biết dấu hỏi ở đây dấu hỏi ở đây bằng 7 kg. Vậy vật này là khối lượng nặng 7 kg.