If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:2:56

Thuyết minh video

Tính xác suất lấy được một bi vàng từ túi chứa 3 vàng, 2 đỏ, 2 xanh lá và 1 xanh dương-- tôi đang nói về các viên bi. Vậy ta nói xác suất-- tôi viết tắt là P thay cho xác suất. Xác suất lấy được một bi vàng. Và đây là biến cố trong câu hỏi, ở ngay đây, là "lấy được bi vàng". Tôi sẽ ghi ở đây, "lấy được". Và khi bạn nói xác suất, đó thực sự chỉ là một cách để đo khả năng một việc gì đó sẽ xảy ra. Và cách chúng ta sẽ nghĩ về nó là có bao nhiêu kết quả từ phép thử này, từ việc lấy một viên bi ra khỏi túi, bao nhiêu cách thỏa điều kiện của ta, thỏa biến cố này? Và có bao nhiêu kết quả có thể có? Tôi sẽ viết những kết quả có thể có ra đây, các kết quả có thể. Và bạn sẽ thấy nó thực sự là một ý tưởng rất rõ ràng. Nhưng tôi chỉ muốn đảm bảo chúng ta hiểu tất cả những từ mà người ta có thể nói, vậy tập hợp của tất cả các kết quả có thể. Có 3 bi vàng. Nên tôi có thể lấy viên bi vàng này, viên bi vàng này, hay viên bi vàng này. Chúng rõ ràng đều màu vàng. Có 2 bi đỏ trong túi. Nên tôi có thể lấy ra bi đỏ này hoặc bi đỏ này. Có 2 bi xanh lá trong túi. Nên tôi có thể lấy trúng bi xanh lá này, hoặc bi xanh lá này. Và cuối cùng là có một bi xanh dương. Có một bi xanh dương. Vậy đây là tất cả các trường hợp có thể. Và đôi khi người ta còn gọi đây là không gian mẫu, tập hợp tất cả các trường hợp có thể. Từ khá màu mè để chỉ một thứ khá đơn giản,