If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:9:56

Simple probability: non-blue marble

Thuyết minh video

Hãy làm một số bài tập từ phần xác suất 1. Ta có 9 bi đỏ, 2 bi xanh dương, và 3 bi xanh lá bên trong. Xác suất để lấy ra ngẫu nhiên một bi không phải màu xanh dương từ trong túi? Hãy vẽ một cái túi ở đây. Đây là túi của tôi, và ta sẽ giả sử đây là túi trong suốt, trông nó hơi giống cái bình hoa. Ta có 9 bi đỏ, nên tôi sẽ vẽ 9 bi đỏ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bi đỏ. Nó hơi giống màu cam, nhưng thôi kệ. 2 bi xanh dương, nên ta có 1 bi xanh dương, 2 bi xanh dương. Và sau đó ta có 3 bi xanh lá, tôi sẽ vẽ chúng. 3, 1, 2, 3. Xác suất chọn nguẫ nhiên một bi không phải xanh dương từ túi là bao nhiêu? Ta đã xáo trộn chúng lên, và ta có khả năng bằng nhau để chọn bất cứ viên nào. Và cách bạn nghĩ về nó là phần nào trong tất cả các trường hợp có thể thỏa điều kiện của ta? Vậy hãy chỉ nghĩ về tất cả các trường hợp có thể trước. Có bao nhiêu viên bi khác nhau ta có thể lấy ra? Đó là tổng số bi có ở đây. Là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 viên bi. Đây là số trường hợp có thể. Và ta chỉ cần phải nghĩ xem phần nào trong các trường hợp này thỏa điều kiện của ta.