If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:1:33

Thuyết minh video

Đây là Steve và đây là chú của Steve và steve có một chút gắn kết Anh ta không chỉ không có tiền mà còn nợ Michael người mà chưa được vẽ ở đây Anh ta nợ Michael 3 đô la . Hiện tại anh ta đang một khoản tiền âm Steve có một khoản giá trị là -3 Chú của Steve quan tâm đến Steve và cảm thấy tồi tệ đến mức anh ta thậm chí không có một giá trị ròng Ông ấy có một giá trị ròng âm Vì vậy chú của steve muốn chia sẻ một phần của khoản nợ Ít nhất ông ấy cũng muốn giúp Steve quay lại với một dòng giá trị về mức trung lập, một khoản nợ bằng 0 Vì vậy, ông quyết định bỏ đi giá trị ròng âm của Steve. Ông muốn bỏ -3 đi Điều gì xảy ra nếu bạn bỏ -3 đi? Điều đó sẽ giúp bạn có được trở lại với số 0. Nếu bạn bỏ đi thứ gì...Nếu bạn có thứ gì đó thì nó sẽ trở lại thành số 0 Tương tự nếu bạn nợ người khác cái gì đó và những điều mà người chủ nợ được lấy đi nó sẽ trở lại thành 0 Và một cách khác để suy nghĩ về nó là cách mà chú của Steve hiện nay chịu trách nhiệm với khoản nợ, bỏ khoản nợ đó ra khỏi Steve. Vâng, cách dễ nhất ông ấy có thể làm được nếu Steve đang bắt đầu tại giá trị ròng là -3 là để chú của anh ta đưa cho Steve 3 đô la, để mà ông ấy (Steve) có thể lấy lại giá trị ròng là 0 Vì vậy hy vọng, điều đó tạo nên một chút rõ ràng hơn, rằng điều này và điều này là tương đương bằng trực quan