If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:4:07

Thuyết minh video

Hãy luyện tập việc cộng và trừ những số âm. Ví dụ đầu tiên là 2 trừ 3. Ở đây tôi đang lấy một số dương để trừ cho một số dương khác, nhưng bạn có thể thấy rằng tôi đang lấy một số nhỏ hơn trừ cho số lớn hơn. Như vậy, chắn chắn tôi sẽ cho ra kết quả là một số âm. Hãy suy nghĩ một lát về điều này. Và tôi sẽ thực hiện phép tính trên với một trục số. Đây là trục số của tôi. Đây là 0, đây là 1, đây là 2, đây là âm 1, đây là âm 2. Chúng ta bắt đầu ở 2. Và đây là 2, sau đó chúng ta trừ 3. Vậy chúng ta sẽ di chuyển 3 số sang bên trái trục số. Chúng ta sẽ di chuyển 3 số sang bên trái, 1, 2, 3. Và ta sẽ được âm 1. Vậy kết quả là âm 1. Bây giờ hãy thay đổi một chút. Hãy hình dung xem chúng ta sẽ được gì nếu lấy âm 2 trừ 3. Đây là dương 2 trừ 3. Hãy suy nghĩ về việc lấy âm 2 trừ đi 3. Một lần nữa, hãy vẽ một trục số. và tôi sẽ cho 0 ở đây. Vậy đây là 0, đây là 1, đây là âm 1, âm 2, âm 3, âm 4, âm 5, âm 6, và tôi có thể tiếp tục. Chúng ta bắt đầu ở âm 2, và sau đó lại trừ đi 3. Và một lần nữa, chúng ta sẽ di chuyển 3 số sang bên trái của âm 2. Và chúng ta bắt đầu di chuyển 1, 2, 3. Chúng ta dừng ở âm 5. Vậy kết quả là âm 5. Chú ý rằng ở hai trường hợp ta trừ cho 3, chúng ta di chuyển 3 số sang bên trái trục số. Ở đây, chúng ta bắt đầu với 2 bên tay phải số 0. Còn ở đây, ta bắt đầu với 2 bên tay trái số 0. Đây là âm 2. Hãy làm thêm một ví dụ khác về những con số này. Hãy lấy âm 2 cộng 3. Tôi khuyến khích bạn dừng video lại, và thử tự suy nghĩ. Chúng ta có thể vẽ một trục số. Tôi có thể vẽ một trục số thẳng hơn, vẽ lại một trục số. và đây là âm 2, âm 1, 0, 1, và 2. Chúng ta bắt đầu ở âm 2, bắt đầu ở số 2 bên trái số 0. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu ở âm 2, và ta sẽ cộng thêm 3. Chúng ta sẽ di chuyển 3 số sang bên phải 1, 2, 3, và ta dừng ở dương 1. Giờ hãy nghĩ đến 2, dương 2. và chúng ta sẽ trừ cho âm 3. Ở những video khác chúng ta đã bàn về điều này. Thực ra, có một video giải thích vì sao điều này có nghĩa. Nhưng khi bạn trừ đi một số âm. điều này giống với việc cộng thêm một số dương. Vậy 2 trừ âm 3 giống với 2 cộng dương 3. Hai mệnh đề trên tương đương với nhau và kết quả rốt cuộc sẽ là 5. Bây giờ, hãy thay đổi thêm một chút nữa. Hãy lấy âm 2 trừ âm 3. Nó có vẻ rất đáng sợ khi ta có nhiều số âm ở đây nhưng bạn chỉ cần nhớ rằng trừ đi một số âm, như thế này, sẽ là một số dương. Vậy điều này giống hệt lấy âm 2 cộng 3, và âm 2 cộng 3, ta đã biết được kết quả ở đây. Bạn bắt đầu ở âm 2, bắt đầu ở số 2 bên trái số 0, sau đó ta sẽ di chuyển 3 số sang bên phải, chúng ta đang cộng thêm 3, 1, 2, 3.