If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:5:41

Thuyết minh video

tìm tổng của -15+(-46)+(-29) để tính được tổng, đầu tiên chúng ta nhìn mỗi con số này trong giống gì vì vậy, tôi sẽ vẽ 1 tia số cho chúng -15 có thể giống như thế này nếu đây là 0, và vì thế đây là -15 tôi có thể biểu diễn -15 như một mũi tên kéo dài từ 0 đến -15 độ dài củamũi tên là giá trị tuyệt đối của -15 nó là khoảng cách từ 0 vì thế độ dài ở đây là 15 và giá trị âm chỉ có nghĩa là chúng ta xác định nó về phía trái vì vậy, giá trị tuyệt đối là 15 đó cũng chính là độ dài của mũi tên giờ thì chúng ta sẽ làm tương tự cho -46 tôi sẽ lần nữa vẽ đường biểu diễn số 0 sẽ được đặt ở đó và -46 sẽ được đặt ở vị trí này nhớ lại chính xác những ý tưởng khoảng cách giữa -46 và 0 hoặc hiểu theo cách đó là giá trị tuyệt đối của -46 khoảng cách ở đây sẽ là 46 và hướng của nó nằm về phía trái đó là lý do tại sao chúng ta có số -46 mà một số âm chỉ ra cho bạn bất kể bạn vẽ bên trái hay bên phải của số 0 giá trị tuyệt đối biểu diễn khoảng cách bao xa tính từ số 0 đến bên trái hoặc phải cuối cùng, làm tương tự cho -29 vì thế 1 lần nữa, tôi sẽ vẽ đường biểu diễn số dùng màu vàng lần nữa vì thế phải vẽ đường biểu diễn số của tôi đây là 0, -29 chính xác là ở đây Một lần nữa -29 chính xác là từ 29 đến 0 Vì thế độ dài là 29 và nằm về phía trái đó là lý do tại sao nó là -29 nếu nó là +29, thì nó sẽ ở bên phải số 0 vì thế chúng ta phải biểu diễn tất cả những con số này và bạn có thể thấy giá trị tuyệt đối của chúng như thế nào và bây giờ chúng ta sẽ nghĩ cái gì tiếp theo nếu bạn cho chúng vào 1 cách để nghĩ về việc cộng thêm những con số như khi bạn cộng những mũi tên này lại với nhau nếu bạn đặt mũi tên này trên đầu của mũi tên này hoặc là ở phía trái của mũi tên nếu bạn bắt đầu với mũi tên này, trừ bớt một phần ra sau đó bạn đặt mũi tên xanh sau đó bạn đặt mũi tên màu cam vì thế bạn có thể làm việc đó. Chúng ta sẽ vẽ nó bây giờ chúng ta đã có 1 mũi tên dài hơn. vì thế chúng ta sẽ bắt đầu ở số 0 đầu tiên chúng ta có -15 vì thế chúng ta sẽ dời 15 khoảng sang bên trái để có -15 sau đó chúng ta lấy 46 khoảng về bên trái để có -15+(-46) để tôi bắt đầu bằng việc vẽ nó. Sau đó chúng ta sẽ tính toán số nào sẽ ở vị trí thứ 2 sau đó chúng ta sẽ đặt 46 về phía trái. Khoảng cách như thế chỉ cái mũi tên này thôi. Tôi đang đặt nó tôi bắt đầu ở chỗ -15 bắt đầu hoặc nơi mà -15 kết thúc và sau đó tôi đặt mũi tên đó phía sau và chúng tôi không biết con số nào sẽ xuất hiện chúng ta phải làm toán ở đây đó thật sự là mấu chốt của bài toán. nhưng chúng ta biết độ dài của mũi tên 46 này nó là 46 về phía trái chúng ta biết độ dài của mũi tên màu đỏ này là 15 cuối cùng chúng ta có mũi tên màu cam này với độ dài là 29 mặc dù là 29 ở bên trái nó trông giống vây nó dài 29 vì vậy, khi nói tất cả đã hoàn thành, bây giờ chúng ta đang ở đâu? ở đâu mà chúng ta kết thúc đường biểu diễn số? tốt, độ dài tổng cộng cho chúng ta ở bên trái và sẽ là 15+46+29 nhưng mà nó sẽ nằm bên trái và sẽ là số âm vì vậy chúng ta thực sự sẽ nhìn thấy nó như thế vì tất cả những số này có cùng dấu nhìn dãy số này cũng giống vậy abs(-15)+abs(-46)+abs(-29) Nhưng lấy giá trị âm của nó. Chúng ta chỉ cần thêm vào 15+46+29 bằng...xem nào 5+6 bằng 11, 11+9 bằng 20. Ta giữ 2 2+1 bằng 3, 3+4 bằng 7, 7+2 bằng 9. Và kết quả của chúng ta là 90 Tất cả các số cộng lại là 90. Nếu bạn cộng trên mũi tên, bạn có kết quả là 90. Nhưng không phải là 90 ở phía bên phải. Nếu 90 nằm bên phải thì nó là số dương. Vậy , kết quả chúng ta nhận được là dương 90 Nhung ở phép tính này, 90 nằm bên trái. Nên khi bạn cộng vào kết quả bạn nhận được không phải là dương 90. Mà là âm 90. Có một cách để tính, tất cả đều có chung 1 dấu hiệu. Vì thế phép tính sẽ là -( abs(-15)+abs(-46)+abs(-29)) Đó là lý do vì sao tôi viết ra như thế này có thể trông nó hơi ngộ nhưng phép tính này thật sự dài như mũi tên màu tía. Đây là giá trị của 46 đây là độ dài của mũi tên màu xanh, 46. Đây là độ dài của mũi tên màu cam Vậy phép tính là 15+46+29, có kết quả là 90. Nhưng nó nằm ở bên trái. Nên là kết quả nó là -90.