If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:8:31

Thuyết minh video

ta có tam giác ABC nó sẽ nhìn giống vầy đỉnh sẽ là B A ở đây, và C ở đây rồi ta có tam giác khác là DBA, mình muốn có đỉnh là B nó sẽ nhìn giống vầy ở đây là điểm D giả sử ta biết số đo góc DBA bằng 40 độ góc này, số đo của nó là 40 độ cho là ta biết số đo góc ABC bằng 50 độ có 1 loạt điều thú vị ở đây cái thứ nhất là bạn có thể thấy cả 2 góc này đều có chung 1 cạnh nếu bạn coi đây là tia-- chúng có thể là đường hoặc đoạn hoặc tia-- nếu bạn coi là tia, chúng đều có chung tia BA và khi bạn có 2 góc có chung 1 cạnh, chúng gọi là góc kề nhau từ "kề" nghĩa là kế bên chúng kề nhau đây là 2 góc kề nhau giờ bạn có thể để ý điều này bạn biết góc DBA là 40 độ và góc ABC là 50 độ bạn có thể đoán góc DBC bằng mấy nếu lấy thướng đo góc mình sẽ không vẽ nó sẽ rối lắm hoặc để mình vẽ nhanh nếu ta có thước đo góc, góc này sẽ mở 50 độ và góc này là 40 độ nếu bạn muốn đo góc DBC này nó sẽ là tổng của 40 và 50 đọ để mình xoá mấy cái này để cho gọn góc DBC bằng 90 độ và ta biết 90 độ là góc đặc biệt đây là góc vuông cũng có từ mô tả 2 góc cộng lại bằng 90 độ, đó là 2 góc phụ nhau ta nói góc DBA và ABC phụ nhau vì chúng có tổng là 90 độ góc DBA cộng góc ABC bằng 90 độ tổng là 90 độ thêm một thuật ngữ liên quan tới góc vuông khi góc vuông được tạo thành, 2 tia đoạn, hoặc đường tạo thành góc vuông đó góc là vuông góc vì ta biết góc DBC là 90 độ hoặc góc DBC là góc vuông ta biết đường DB vuông góc với đường BC hoặc ta nói tia BD thay vì dùng từ vuông góc kí hiệu này, cho thấy 2 đường vuông góc-- vuông góc với BC vậy tất cả mệnh đề này đều đúng và nó xuất phát từ góc tạo bởi DB và BC là góc 90 độ ta có từ khác khi 2 góc cộng lại ra góc khác ví dụ, ta có 1 góc này để mình đặt chữ cái vào cho dễ cho là X,Y và Z số đo góc XYZ bằng 60 độ cho là bạn có góc khác nhìn như vầy mình gọi nó là MNO và số đo góc MNO là 120 độ nếu bạn cộng 2 số đo này lại-- để mình viết xuống số đo góc MNO cộng số đo góc XYZ bằng 120 độ cộng 60 độ, bằng 180 độ nếu bạn cộng 2 góc này lại bạn sẽ đi được nửa vòng tròn hoặc bạn có thể đi hết vòng tròn hoặc phân nửa vòng tròn khi bạn có 2 góc cộng lại là 180 độ, ta gọi chúng là 2 góc bù nhau mình biết nó hơi khó nhớ 90 độ là góc phụ chúng phụ nhau rồi nếu cộng lại là 180 độ, bạn có 2 góc bù nhau bạn có 2 góc bù nhau nếu bạn có 2 góc bù nhau kề nhau có chung 1 cạnh để mình vẽ ở đây cho là bạn có 1 góc nhìn như vầy và có góc khác để mình ghi chữ mình sẽ dùng lại chữ cho góc đó là ABC bạn có góc khác nhìn như vầy mình đã dùng chữ C cho góc này là 50 độ góc này là 130 độ rõ ràng, góc DBA cộng góc ABC, nếu cộng lại, bạn được 130 độ cộng 50 độ, bằng 180 độ chúng bù nhau để mình viết xuống góc DBA và góc ABC bù nhau chúng cộng lại bằng 180 độ nhưng chúng cũng kề nhau và vì chúng phụ nhau và kề nhau, nếu bạn nhìn góc lớn hơn, góc mà không có cạnh chung nếu bạn nhìn góc DBC, đây là một đường thẳng, ta gọi là 1 góc thẳng vậy mình đã giới thiệu với bạn 1 đống từ ngữ ở đây ta đã có công cụ cần để chứng minh để ôn lại, ta đã nói về bất kì góc nào cộng lại 90 độ là phụ nhau đây là cộng lại bằng 90 độ nếu chúng kề nhau, 2 cạnh ngoài sẽ tạo thành góc vuông khi bạn có góc vuông, 2 cạnh của góc vuông được coi là vuông góc rồi nếu bạn có 2 góc cộng lại là 180 độ, chúng được coi là bù nhau nếu chúng kề nhau, chúng sẽ tạo thành đường thẳng cách nghĩ khác là nếu bạn có góc thẳng và bạn có 1 trong các góc này, góc còn lại sẽ bù với nó chúng cộng lại bằng 180 độ mình sẽ dừng ở đây