If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:6:49

Thuyết minh video

- Ta có một tia ở đây bắt đầu tại điểm A và sau đó đi qua điểm B, và ta có thể gọi đây là tia-- hãy để tôi vẽ thẳng hơn một chút, ta có thể gọi đây là tia AB, tia AB bắt đầu tại A hoặc có một đỉnh tại A và cũng có một tia AC, điểm C đang nằm ngay đằng kia và sau đó tôi có thể vẽ tia khác, đi qua C, và đây là tia AC. Điều thú vị về hai tia này là họ có chung một đỉnh, họ có đỉnh như nhau tại A. Nói chung, những gì ta có khi ta có hai tia mà có chung một đỉnh, bạn có một góc và bạn có thể đã khá quen thuộc với khái niệm của một góc, mà tôi tin rằng đó xuất phát từ tiếng Latin \"corner\", mà có nghĩa, giống như một chút của một góc cạnh ngay trên đây mà ta thấy tại điểm A theo định nghĩa hình học, hay theo những thứ bạn có thể thấy, là khi hai tia có chung một đỉnh và đỉnh chung đó được gọi là đỉnh của góc, vậy nên A là đỉnh của góc. Đây không chỉ là đỉnh của mỗi tia, tia AB và tia AC, đây cũng là đỉnh của góc. Điều tiếp theo tôi nghĩ đến là ta đặt tên chúng như thế nào? Làm thế nào để chúng ta đặt tên một góc? Bạn có thể bị cám dỗ để chỉ đặt nó là góc A nhưng tôi sẽ chỉ cho bạn tại sao điều đó sẽ không rõ ràng cho ai đó dựa vào nơi mà góc của chúng ta nằm. Cách mà bạn xác định một góc, và hy vọng điều này sẽ có nghĩa trong một giây, là khi bạn nói \"góc\", đây là biểu tượng cho góc và nó thực sự trông tương tự một cách kỳ lạ như góc này ngay trên đây, nhưng góc này rất ít nhọn hay nó gần như trông giống một ít so với dấu này nhưng nó không phải vậy, nó nằm phẳng trên bên phải ở dưới ngay đây. Đây là biểu tượng cho góc, bạn có thể gọi đây là góc BAC hay bạn có thể gọi đây là góc BAC Trong cả hai trường hợp, chúng đều được xác định cụ thể là góc này, hay đôi khi bạn có thể xem nó như góc đang mở ra ngay đây. Điều quan trọng là phải nhận thức được bạn có đỉnh của góc ở giữa các chữ cái. Bạn có thể nói, \"Đợi đã, tại sao phải rắc rối \"liệt kê tất cả ba chữ cái? \"Tại sao tôi không thể gọi đây là góc A?\" Để thấy điều đó, tôi sẽ cho bạn xem sơ đồ khác. Mặc dù định nghĩa hình học của một góc liên quan đến hai tia có chung một đỉnh, trong thực tế, bạn sẽ thấy rất nhiều góc được tạo ra bởi các đường và đoạn thẳng. Bạn có thể tưởng tượng rằng bạn có thể vẽ những đoạn thẳng tiếp tục về một hướng và sau đó chúng sẽ trở thành những tia vì vậy, trong cách đó, chúng thích hợp với định nghĩa này. Hãy thêm vào một đoạn thẳng giống như thế, Để tôi đặt tên vài điểm ở đây, ta đã dùng ABC vì thế tôi gọi đây là D và E, điểm D và E, đây là đoạn thẳng DE. tôi cũng có đoạn thẳng FG, FG, và điểm này nơi hai đoạn thẳng này cắt nhau, hãy đặt tên điểm đó, điểm H. Làm sao ta có thể xác định góc nằm ngay đây? Ta có thể chỉ gọi là góc H không? Vâng, không, bởi vì nếu ta chỉ gọi góc H, góc đó cũng có đỉnh của góc là H, nó có thể là góc nằm ngay đây hay nó thể là góc nằm ngay đây, để tôi vẽ theo cách này, hay nó có thể là góc đằng kia, bạn có thể xem nó như vậy nó có thể là góc nằm đây, nó có thể là góc nằm đây, hay nó thể là góc đằng kia, và vì thế cách duy nhất để thực sự xác định góc nào bạn đang nói đến là gọi theo ba chữ cái. Nếu bạn thực sự muốn nói đến góc nằm ngay đó, bạn sẽ gọi đó là góc EHG, vậy nên đó là góc EHG hay bạn có thể thực sự xác định điều đó hay bạn có thể gọi đó là góc GHE. GHE Nếu bạn muốn xác định góc nằm ngay đây, nếu bạn muốn xác định góc nằm ngay đây, cái được tạo ra, nếu bạn tưởng tượng tia đó và tia đó, nếu bạn tiếp tục đi qua các điểm, bạn có thể gọi đó là góc DHG góc DHG, hay góc GHD, hay góc GHD, Tôi nghĩ bạn đã hiểu. Góc này có thể là FHE hay EHF và góc này có thể là FHD hay DHF và khi bạn làm như thế, sẽ rất rõ góc nào bạn đang đề cập đến. Bây giờ ta đã biết chung chung một góc là gì và làm thế nào để chúng ta biểu thị nó với các biểu tượng, điều tiếp theo bạn có thể tò mò là, nó không như là tất cả các góc giống như nhau, nó giống như một số góc mở rộng ra hay mở rộng hơn so với những góc khác và một số thì hơi hẹp lại so với những góc khác và đó thực sự là một trường hợp. Ví dụ, hãy lấy hai góc ở đây, tôi có một góc nào đó trông như thế, vì vậy tôi sẽ bắt đầu dùng lại các chữ cái, hãy nói rằng đây là A, B và C, Tôi có thể vẽ những tia này, tôi có thể tiếp tục vẽ và tạo ra những tia nếu tôi thích hay tôi có thể chỉ cần giữ chúng lại như những đoạn thẳng, và ngay trên đây tôi có góc BAC và ngay đây, tôi có góc-- để tôi vẽ một cái khác, và đây là góc XYZ và, một lần nữa, tôi có thể vẽ chúng như những tia nếu tôi thích, tương tự, đây là góc X, Y và Z. Khi bạn chỉ nhìn vào những cái này, bạn chỉ ngó hai góc này, nó giống như góc này mở rộng hơn, góc này mở rộng hơn trong khi góc nằm đây trông hẹp hơn, nó trông như hẹp hơn, ít nhất là so với cái này, hẹp hơn. Có lẽ khi chúng ta đo góc, chúng ta nên đo nó dựa trên cách mở hoặc đóng của chúng và đó thực sự là một trường hợp, và vì thế không cần nói cho bạn cách ta đo một góc, bạn có thể nhận ra được thước đo của góc XYZ, thước đo của góc này lớn hơn thước đo của góc nằm ngay đây và với mọi quy ước ta dùng để đo góc cơ bản sẽ là một phép đo của độ mở rộng hay đóng hẹp một góc và tôi sẽ trình bày nó trong video tiếp theo nơi mà ta sẽ thấy làm thế nào để thực sự đo một góc.