If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:6:12

Thuyết minh video

5 nghìn bằng thì bao nhiêu trăm? Có thể có một số cách để chúng ta có thể thực hiện bài toán nhưng có lẽ hãy bắt đầu bằng việc nghĩ về 5 nghìn. 5 nghìn là 1000 lần của 5 vậy hãy suy nghĩ về một con số 1000 đó mỗi số 5 nghìn. trong 1000, có bao nhiêu trăm trong 1000 1000 bằng bao nhiêu trăm ồ ta hãy xem, hãy đếm bằng hàng trăm cho chúng ta đạt đến 1000 tôi sẽ giữ một ít đánh dấu để ta có thể đếm được có bao nhiêu trăm mà chúng ta cần để đạt đến 1000 100, 200, 300, 400, 500 600, 700, 800, 900, 1,000. Vậy mất 10 trăm, để có được 1000 Vì vậy, 1000 là 10 trăm vậy 5000 sẽ là? 5000 là 5 lần của nghìn Vậy ta cũng có được 5 lần của nhiều trăm vậy 5 nghìn sẽ bằng 5 lần của 10 trăm vì ta có 5000 lần này, vì vậy chúng ta có 5 lần của 10 trăm hay 5 lần của 10 5 lần của 10 là 50 vậy 5000 bằng 50 trăm Cách khác ta có thể nghĩ đến điều này là giá trị của hàng chữ số Vậy hãy thực hiện điều đó Hãy nhìn vào một biểu đồ giá trị của hàng ở đây ta có một biểu đồ giá trị của hàng chữ số và nếu ta điền 5 dưới hàng nghìn chúng ta có thể thấy ta có 3 chỗ trống chúng ta không có hàng trăm, không có hàng chục và không có hàng đơn vị vì vậy ta cần điền những chỗ đó với 0 tức là 5000 mặt khác, nó là 5000 việc viết từ hàng nghìn về bản chất đã thay thế 3 số 0 đó 5 nghìn thì giống như 5 với 3 số 0 phía sau và bây giờ chúng tôi muốn thay đổi 5 nghìn trở thành hàng trăm Ồ khi chúng ta đọc biểu đồ giá trị của vị trí này khi ta đọc 5, khi ta đã dừng ở đây 5 là số cuối cùng mà chúng ta đọc và sau đó ta đọc giá trị của hàng bên trên nó, hàng nghìn. vì vậy đối với hàng trăm chúng ta sẽ làm tương tự cho đến hàng trăm Chúng ta sẽ đọc biểu đồ giá trị của hàng cho đến giá trị của vị trí mà ta muốn và giá trị của hàng sau đó như vậy 5 nghìn giống như 50 trăm 5 nghìn bằng 50 trăm và ta không phải bao gồm những số 0 ở cuối bởi vì chỉ giống như hàng nghìn được bao gồm 3 số 0 hàng trăm, bằng cách nói hàng trăm chúng ta về bản chất đã bao hàm những con số 0 ở đây vậy 5 nghìn bằng 50 trăm chúng ta đã không đặt câu hỏi về hàng chục nhưng ta có thể nhìn thấy ở đây và tìm ra nó. tôi đánh cược đấy hàng chục tôi sẽ nói là 500 hàng chục chúng tôi đọc qua hàng chục và sau đó vị trí hàng chục bởi vì hàng chục có 1 số 0 sau nó số 0 đó đã bao hàm khi bạn nói 10 và cuối cùng, nếu ta đã làm tất cả các cách để kết luận chúng ta cũng có thể nói rằng số này bằng 5000 đơn vị vậy bất cứ gì, 5 nghìn, 50 trăm, 500 chục, hay 5000 đơn vị là tương đương Tất cả chúng đều bằng nhau nhưng điều mà chúng tôi đã hỏi về hàng trăm. vậy 5 nghìn bằng 50 trăm đây là một ví dụ khác 30 chục bằng bao nhiêu trăm như vậy, lần này chúng ta nhìn vào hàng chục và hàng trăm vì vậy, hãy nghĩ về việc hàng chục và hàng trăm có mối quan hệ như thế nào bao nhiêu chục trong 100? có bao nhiêu chục trong 100 và chúng ta có thể viết là 1 trăm từ hoặc chữ số trong 100 ồ, để tìm ra điều đó nếu chúng ta không biết, ta có thể đếm hàng chục chúng ta có thể đếm hàng chục và xem có bao nhiêu hàng chục mà chúng ta lấy để đạt được một trăm 1 chục là 10, 20, 30, 40, 50 60, 70, 80, 90, 100. để chúng ta có được 1 trăm và nó mất 10 chục có 10 chục trong 100 vì vậy nếu có 10 chục trong 100 thì có bao nhiêu trăm trong 30 chục vâng để có được 10 chục đến 30 chục điều đó là 3 lần của nhiều chục như thế chúng ta cũng sẽ có 3 lần của nhiều trăm hay 3 hàng trăm 30 chục là 3 bộ của 10 chục 10 chục hàng 1 trăm vậy cách khác để nghĩ rằng 30 chục là 3 tập hợp của hàng trăm, hay 3 trăm chúng ta cũng có thể nghĩ về điều này trong quan hệ của giá trị của vị trí ở đây chúng ta có hàng chục và ta biết rằng hàng chục có thể được biểu diễn bằng 1 số 0 vậy thay vào 30 hàng chục, chúng ta có thể viết đơn giản 1 số 30 với 1 số 0 ở cuối, số 0 đó đối với hàng chục và sau đó ở đây bằng với, chúng ta có hàng trăm và hàng trăm có thể được biểu diễn bằng 2 số 0. như vậy để tạo kết quả tương đương chữ số gì sẽ cần để điền vào chỗ này? và câu trả lời một lần nữa lại là 3 giống như chúng ta đã thấy phía trên rồi vậy 30 chục bằng 3 trăm