If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:2:34

Regrouping numbers into various place values

Thuyết minh video

Câu hỏi đặt ra là: chúng ta có 4.500 bằng 3000 cộng với bao nhiêu trăm, chấm hỏi trăm? Ta thử viết lại số ở vế trái nhé, nhưng mình sẽ viết nó theo hàng nghìn và trăm. Mình sẽ viết hàng nghìn bằng màu cam. Vậy chỗ này tương đương 4000, nó cũng được biểu diễn bằng 4.000, cộng 500, hoặc nói cách khác bạn có thể xem là 500. Vậy đây là vế trái. Giờ hãy nhìn vào vế phải. Ta có 3000. Vậy viết ở đây 3000. Bây giờ, thậm chí không cần vội nhìn vào phần này. Bạn thử nghĩ xem ta phải viết gì vào phía bên phải này để được kết quả giống như cái mà ta có ở phía bên trái? Nào, nếu bạn so sánh số 3.000 và số 4.000 bạn thấy được rằng ta dư 1,000 ở đây. Vậy hãy cộng 1.000 đó vào bên phải. Ta sẽ phải cộng thêm số dư 1.000 vào. Và giờ ta có 3.000 cộng 1.000. Nó sẽ trở thành 4.000. Nhưng, tất nhiên, ta cũng cần số 500 nữa. Ta cần phải cộng một số 500 vào ngay đây. Vậy để hai bên này bằng nhau, ta nói 4.000 cộng 500 thì bằng 3.000 cộng 1.500. Bây giờ, cách ta viết phép tính ra như thế này, ta cần thể hiện... cho nó trông như nhau. Ở phía bên trái, ta có 4.500. Còn ở phía bên phải đây, phép tính này cũng tương đương, bằng 4.500. Số này tương đương phần được biểu diễn ở ngay đây. Và ở phía bên phải, ta có 3.000. Vậy 3.000 đó là phần ở ngay đây. Đó là 3.000. Rồi ta chỉ cần biểu diễn số này theo trăm. Theo đó, 1.500, ta có thể viết lại thành 15 trăm. Vậy ta viết lại tất cả các số ở đây nhé. Ta có thể viết lại số này như đã nói 4.500, theo đúng chính xác dạng mà người ta đã cho ở trên kia. Vậy ta có thể viết 4.500 bằng 3 ngàn cộng... bây giờ ta phải viết số này theo hàng trăm. Xem nào, Đây là 15 trăm. Thực ra, nếu các em lấy 15 nhân 100, kết quả sẽ tương đương 1.500. Vậy đây có thể được xem là 15 trăm, như vậy viết là cộng cho 15 trăm. Trong trường hợp này, dấu hỏi ở đây chính là 15.