If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:2:28

Rounding whole numbers to nearest thousand

Thuyết minh video

Làm tròn số 423,275 tới chữ số hàng ngàn. Để thầy viết lại nó: 423,275. Và chữ số hàng ngàn là số 3 ở đây, nếu ta phải làm tròn nó tới chữ số hàng ngàn, ta sẽ tới số 420-- để thầy viết ra để ta chỉ tập trung vào số 3-- ta sẽ có 424,000 nếu ta muốn làm tròn lên, 424,000, và nếu ta muốn làm tròn xuống, ta sẽ có 423,000. Ta sẽ có mất đi 275. 423,000. Vậy đây là lựa chọn của chúng ta. Làm tròn lên 424,000 hay làm tròn xuống 423,000. Và để biết được điều đó, ta chỉ việc nhìn vào chữ số nằm bên phải số 3, vậy ta nhìn vào số 2 ở đây. Nếu chữ số đó là 5 hoặc lớn hơn, các em sẽ làm tròn lên. Vậy đây là 5. Nếu số này lớn hơn hoặc bằng 5, 5 hoặc lớn hơn, các em sẽ làm tròn lên. Nếu nó nhỏ hơn 5, các em sẽ làm tròn xuống. 2 hiển nhiên là nhỏ hơn 5, ta sẽ làm tròn xuống, vậy nó sẽ là 423,000. Để thấy được số này có ý nghĩa như thế nào tới chữ số hàng ngàn, nếu thầy vẽ một trục số-- các em không cần phải làm giống thầy đâu. Ta đã có đáp án rồi, nhưng để có một cái nhìn về nó trực quan hơn một chút, nếu ta tăng chữ số hàng ngàn, ta sẽ có 422,000, 423,000. Các em có 424,000, và có thể ở chỗ này, các em có 425,000, và cứ thế tiếp tục. Bây giờ, 423,275 sẽ nằm đâu đó quanh chỗ này. Và khi ta làm tròn nó tới hàng ngàn, ta phải chọn giữa chỗ này và chỗ này. Ta thấy rằng nó nằm gần 423,000 hơn nhiều so với 424,000, vậy ta làm tròn nó ở đây. Nhưng các em chỉ cần dùng các quy tắc mà ta mới gặp, và các em làm tròn xuống 423,000.