If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:2:25

Thuyết minh video

Hãy tìm hàng giá trị của 3 trong số 4,356. Bất cứ khi nào bạn nghĩ về hàng giá trị, và luyện tập càng nhiều về nó thì nó sẽ càng trở thành bản năng của bạn, nhưng khi bạn thấy một bài toán như thế này, mình muốn khai triển ra xem 4,356 thật sự là gì, để mình viết lại con số này nhé. Mình sẽ viết nó bằng các màu khác nhau. Vậy 4,356 bằng với-- hãy nghĩ theo kiểu mình mới đọc nó. Nó bằng với 4,000 cộng 300 cộng 50 cộng 6. Bạn có thể kết luận như vậy dựa vào cách ta đọc nó: bốn ngàn, ba trăm, và năm mươi sáu. Hay suy nghĩ theo cách khác là cái này giống như nói đây là 4 ngàn cộng-- hay thậm chí bạn có thể nghĩ là "và"-- vậy cộng 3 trăm cộng 50, bạn có thể coi đây là 5 chục, cộng 6. Thay vì nói 6, ta có thể nói cộng 6 đơn vị. Trở lại với con số ban đầu của ta 4,356, cái này chính là 4-- thầy sẽ viết nó ra. Để xem-- mình sẽ viết trên này. Đây chính là 4 ngàn, 3 trăm, 5 chục và tiếp theo là 6 đơn vị. Vậy khi đề hỏi ta về hàng giá trị của 3 trong con số 4,356, ta quan tâm tới số 3 ở đây, và đó là hàng giá trị. Nó ở hàng trăm. Nếu có một số 4 ở đây, điều đó có nghĩa là ta đang có 4 trăm. Nếu có một số 5 thì là 5 trăm. Nó đứng thứ ba từ bên tay phải. Đây là hàng đơn vị. Đó là 6 đơn vị, 5 chục, 3 trăm. Vậy câu trả lời của ta là nó ở hàng trăm.