If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:5:20

Thuyết minh video

Hãy viết 14.897 theo dạng khai triển. Để mình viết lại số này nhé, và mình sẽ dùng theo màu của nó, để chúng ta có thể phân biệt được các con số của ta. Vậy ta có 14.000. Mình không cần phải-- chà, để mình viết nó to như thế này. 14.000, 800, và 97 trong dạng khai triển-- mình đã sử dụng xanh dương rồi; có lẽ mình nên dùng màu vàng. Vậy hãy suy nghĩ xem mỗi số này nằm ở hàng nào nhé. Số 7 ở đây nằm ở hàng đơn vị. Số 9 nằm ở hàng chục. Thật ra nó thể hiện 9 chục, chúng ta sẽ thấy ngay thôi. Cái này thể hiện 7 đơn vị. Số 8 nằm ở hàng trăm. Số 4 ngày nằm ở hàng ngàn. Thật ra nó thể hiện 4.000. Tiếp theo là số 1 nằm ở hàng chục ngàn. Bạn thấy đó, mỗi lần bạn đi sang bên trái, bạn đi sang hàng giá trị bên trái, tức là bạn đang nhân với 10. Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn. Giờ ngãy nghĩ xem thật sự chúng có nghĩa là gì nhé. Nếu số 1 này nằm ở hàng chục ngàn, có nghĩa là nó thể hiện-- mình muốn làm sao cho các dấu mũi tên này không bị dính nhau. Thật ra hãy bắt đầu ở đằng sau. Hãy bắt đầu với cái mà số 7 này thể hiện nhé. Số 7 này thể hiện 7 đơn vị. Hay nghĩ theo cách khác, bạn có thể nói nó thể hiện 7 nhân 1. Tất cả những cái này đều tương đương với nhau. Chúng thể hiện 7 đơn vị. Giờ hãy xét số 9 nào. Đó là lí do tại sao mình làm từ bên phải trước, để các mũi tên không bị gạch lên nhau đó. Vậy số 9 thể hiện cái gì nhỉ? Nó thể hiện 9 chục. Bạn có thể tưởng tượng là có chín con số 10. Bạn có một số 10, cộng một số 10, cộng một số 10. Làm điều đó tới 9 lần. Đó thật sự là cái mà nó thể hiện: chín con số 10. 9 chục, hay bạn có thể nói nó chính là 9 nhân 10, hay 90, nghĩ theo cách nào cũng được cả. Vậy để mình viết ra tất cả những cách khác nhau để nghĩ về nó. Nó thể hiện tất cả những thứ này: 9 chục, hay 9 nhân 10, hay 90. Giờ ta tới số 8. Số 8 thể hiện-- ta thấy là nó ở hàng trăm. Vậy nó thể hiện 8 trăm. 8 trăm. Hay bạn có thể coi cái này tương đương với 8 nhân 100-- một trăm, không phải là một ngàn-- 8 nhân 100, hay 800. Số 8 đó thực sự là thể hiện 8 trăm, 800. Tiếp theo là số 4. Mình nghĩ là bạn nắm được ý tưởng rồi. Nó thể hiện hàng ngàn. Nó thể hiện 4 ngàn, tức là 4 nhân 1.000, và cũng chính là 4.000. 4.000 chính là 4 ngàn. Cộng chúng lại. Cuối cùng, ta có số 1 này, nằm ở hàng chục ngàn, vậy nó thể hiện 1 chục ngàn. Bạn có thể tưởng tượng đây là các đồng tiền xu, cái này sẽ thể hiện một trong những đồng xu màu xanh, và mỗi đồng xu màu xanh thể hiện 10.000. Mình không biết là cái này có giúp bạn tưởng tượng ra không. Và 1 chục ngàn chính là 1 nhân 10.000 và cũng là 10.000. Vậy khi đề yêu cầu ta viết theo dạng khai triển, ta có thể viết 14.897 thành tổng của những số này, của các thành phần của nó, hay ta có thể viết thành tổng của những số này. Thật ra để mình viết cái này lại. Số 7 ở trên này nhân 1 thành 7. Vậy 14.897 chính là 10.000 cộng 4.000 cộng 800 cộng 90 cộng 7. Bạn có thể coi dạng khai triển này, hay bạn có thể sử dụng nó, hay bạn có thể nói nó chính là 1 nhân 10.000, tùy vào cách người ta nhìn về dạng khai triển-- cộng 4 nhân 1.000 cộng 8 nhân 100 cộng 9 nhân 10 cộng 7 nhân 1. Mình sẽ kéo qua bên phải một chút. Vậy cái nào trong đây cũng được coi là dạng khai triển hết.