If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:4:09

Thuyết minh video

Hãy viết 6 trăm 45 triệu, 5 trăm 84 nghìn, 4 trăm, 62 về dạng chuẩn. Hãy giải quyết nó từng phần một thôi. Ở phần đầu tiên mình có 6 trăm và 45 triệu. Hãy nghĩ về nó. Mình có 600 và 45. Nhưng đó không phải chỉ là 645. Mình có 6 trăm và 45 triệu. Vậy mình có thể xem nó là 645 nhân 1 triệu. 1 triệu là 1 theo sau bởi sáu số 0. Vậy phần ở đây chính là cái này. Đó là 6 trăm và 45 triệu. Khi viết ra nó sẽ như thế nào? Nếu mình nhân cái này ra, nó bằng với-- nó sẽ là 645 nhân số 1 này với sáu số 0 đằng sau nó. Vậy cái này sẽ bằng với 600-- mình sẽ viết như thế này. Cái này bằng 645, sau đó mình có sáu số 0 nữa 1, 2, 3, 1, 2, 3. Đó mới chỉ là 1 phần của con số. Mình sẽ giải chậm thôi và giải tất cả những phần khác của bài toán, nhưng khi bạn luyện tập, bạn sẽ quen dần, và bạn không phải làm những bước này. Bạn có thể viết số ra ngay. Bây giờ, phần tiếp theo. Mình có 5 trăm và 84. Để mình viết nó ra. . 584 nghìn. Để mình viết chữ nghìn ra. Vậy là 584 nghìn. Nó là 584 nhân 1,000. Nó sẽ trông như thế nào nhỉ? Đó là cả phần này ở đây. Vậy 584 nhân 1,000 bằng với gì nào? Nó sẽ bằng 584 với ba số 0 ở đằng sau, hay bạn có thể xem nó là 584 nhân 1, sau đó có ba số 0 ở đáp số cuối cùng. Vậy nó sẽ là 584,000. Mình có ba số 0 ở sau cùng. 584, ba số 0. Đó là phần ở đó. Cuối cùng, mình có 462 chỉ là 462, mình có liền luôn. Bạn có thể xem nó là 462 đơn vị. Vậy bạn chỉ có 462, mà rõ ràng bằng 462. Giờ con số của mình là tất cả những cái này cộng lại. Nó là 645 triệu và 584 nghìn và 462. 1 cách để nghĩ về nó là bạn có thể cộng 3 con số này lại. Nếu bạn cộng chúng lại, mình có 645 triệu, 584 nghìn, 462. Mình đã nói bạn có thể sẽ trở nên quen hơn một chút, và cách để nghĩ về nó, cách đơn giản nhất chính là, triệu thì có sáu số 0 ở sau, nghìn sẽ có ba số 0 ở sau, và đơn vị thì có 0 số 0 ở sau. Điều bạn có thể làm khi muốn trở nên quen hơn là, bạn chỉ cần nhìn vào 6 trăm và 45 triệu, bạn sẽ viết 645, và bạn sẽ nhớ phần sau ở trong đầu là phải có thêm sáu số ở bên phải của nó. Sau đó bạn nói 5 trăm và 84 nghìn, vậy tiếp theo bạn có 5 trăm và 84, nghìn, bạn viết xuống, 584 nghìn, và giữ trong đầu là bạn còn ba chữ số ở bên phải của nó. Nếu đề không cho 462 thì mình sẽ đặt ba số 0 ở đây, và nó sẽ lấp đủ sáu số 0 mà mình cần đằng sau 645 triệu. Nhưng đề cho mình 462, vậy mình chỉ cần viết nó ở đây. 462.